Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Premestitve duhovnikov v celjski škofiji v letu 2023

20. 07. 2023

 

»Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera« (Lk 22,32).

 

Mag. Ernest Benko OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa razrešen službe župnika moderatorja Župnije Olimje ter imenovan za župnika sodelavca v Župniji Olimje (1. 8.).

Drago FERENCEK OP, novomašnik, je na predlog provinciala Hrvatske dominikanske province imenovan za župnijskega vikarja v Župniji Petrovče  (1. 8.).

Janez Cerar CM je s privoljenjem vizitatorja Misijonske družbe in v skladu s kan. 517, 542, 543 in 544 imenovan za župnika sodelavca v Župniji Mozirje, v Župniji Šmihel nad Mozirjem, v Župniji Rečica ob Savinji in v Župniji Šmartno ob Dreti (1. 8.).

Vinko Čonč je razrešen službe župnika sodelavca v Združeni župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje ter imenovan za župnika moderatorja v Župniji Mozirje, Župniji Šmihel nad Mozirjem, Župniji Rečica ob Savinji in v Župniji Šmartno ob Dreti (1. 8.).

Martin Gašparič OFMConv je na predlog provincialnega ministra Slovenske minoritske province sv. Jožefa imenovan za župnika moderatorja Župnije Olimje (1. 8.).

Mihael Hild, stalni diakon, škofijski referent za Molitveno zvezo za duhovne poklice je prejel pastoralni dekret za opravljanje diakonske službe na pastoralnem področju, ki je zaupano župniku Mateju Dečmanu (1. 8.).

Aleksander Koren se je odpovedal službi župnika moderatorja Župnije Mozirje, Župnije Šmihel nad Mozirjem, Župnije Rečica ob Savinji in Župnije Šmartno ob Dreti ter bil imenovan za duhovnega pomočnika v Združeni župniji Šoštanj, Bele Vode in Zavodnje ter v Župniji Polzela (1. 8.).

Niko Krajnc je razrešen službe duhovnega pomočnika v Župniji Podčetrtek in v Župniji Sv. Ema in imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Šentjur (1. 8.).

Matic Lesjak je razrešen službe župnijskega vikarja v Župniji Velenje – sv. Martin in v župnijah v soupravi (10. 7.).

Vlado Leskovar, župnijski upravitelj Župnije Bizeljsko in Župnije Kapele, je bil razrešen službe župnijskega upravitelja Župnije Pišece ter imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Dobova (1. 8.).

Ivan Šumljak, župnik Župnije Brežice, je bil imenovan za župnika upravitelja Župnije Artiče, Župnije Pišece in Župnije Sromlje (1. 8).

Boris Tibaut je v soglasju s svojim škofom ordinarijem dr. Petrom Štumpfom imenovan za župnijskega upravitelja Župnije Podčetrtek in Župnije Sv. Ema (1. 8.).

Roman Travar CM je na predlog vizitatorja Misijonske družbe lazaristov razrešen službe župnika Župnije Artiče in Župnije Sromlje ter je z njegovim privoljenjem imenovan za duhovnega pomočnika v Župniji Velenje – sv. Martin in v župnijah v soupravi (1. 8.).

Matej Užmah CM je na predlog vizitatorja Misijonske družbe lazaristov razrešen službe župnika Župnije Dobova in se vrača v redovno skupnost (1. 8.).

Jože Vehovar, nadžupnik Nadžupnije Rogaška Slatina, je razrešen službe župnika upravitelja Župnije Podčetrtek in Župnije Sv. Ema (1. 8.).

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante