Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

PRAVNIK

A veste kakšna je razlika med pravnikom in odvetnikom? Oboji imajo diplomo iz prava, vendar pravniki nimajo opravljenega pravniškega državnega izpita, medtem ko ga odvetniki imajo. Pravnikom rečemo tudi juristi, delajo pa lahko v pravosodju ali izven pravosodja, ponavadi pa jih največ najdemo v pravnih službah podjetij.

    Razlika je tudi ta, da imajo odvetniki obvezno zavarovano odgovornost pri komercialni zavarovalnici in za svoje storitve odgovarjajo s svojim premoženjem.

     Odvetniška pisarna zaposluje odvetnike, ki delajo na različnih področjih prava kot so gospodarsko pravo, civilno pravo, kazensko pravo in druga. Dostikrat se odvetniki med seboj povežejo ter odprejo skupno pisarno, na ta način si tudi zmanjšajo stroške najema.

     Odvetniška pisarna se lahko poleg plačanih storitev, ki so v skladu z odvetniško tarifo, ukvarja tudi s sprejemom pro bono dela. Ta izraz se uporablja za storitev, ki ga pravniki brezplačno uporabljajo za socialno šibke in ranljive skupine prebivalstva ter za neprofitne organizacije, ki potrebujejo pravno pomoč. Torej gre za brezplačno svetovanje pri pravnih zadevah. Ta oblika pomoči je en dan v letu organizirana po vsej Sloveniji, vanjo pa se lahko prijavijo odvetniki po vsej državi.


 

ODVETNIK

Obstaja več vrst odvetnikov, med katerimi so nekateri osredotočeni na eno specifično področje prava, medtem ko drugi lahko delajo v različnih pravnih področjih.

    Stečajni odvetniki običajno ponujajo storitve za osebne stečaje in stečaje podjetij. To je ena tistih vrst odvetnikov, ki so ponavadi osredotočeni le na izbrano področje.

Odvetniki gospodarskih družb običajno pripravljajo osnutke pogodb, lajšajo združitve podjetij, ponujajo pomoč pri patentih, ter delajo tudi z lastniki družbe.

     Odvetniki kazenskega prava ponujajo široko paleto storitev, ki se lahko razlikujejo od enega do drugega odvetnika. Npr. nekateri odvetniki se ne ukvarjajo s primeri, kot so prometni prekrški.

Odškodninski odvetniki se ukvarjajo z primeri avtomobilskih nesreč, nesreč s poškodbami, ter vsemi drugimi razmerami, ki povzročijo telesne poškodbe. Pogosto sodelujejo pri zadevah zoper zavarovalnice.

    Poleg zgoraj naštetih zadev odvetniki delujejo tudi na področju prekrškovnega prava, kjer pripravljajo ugovore plačilnih nalogov ali zastopajo obdolžence v prekrškovnih postopkih, pogodbenega prava, kjer pomagajo pri sestavljanju raznoraznih pogodb, delovnega in socialnega prava, kjer obravnavajo pogodbe o zaposlitvi in svetujejo delavcu pri zaposlitvi, izvršilnega prava, kjer vodijo izvršne postopke pred sodiščem, nepremičninskega in zemljiškoknjižnega prava, davčnega prava ter dednega prava.

          Prepis iz "odvetnik-pisarna.com/pravnik"

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante