Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

NOVICE - ZABELEŽITE SI!

Obvestilo o izvajanju obvezne 24 urne dežurne pogrebne službe na območju Občine Vojnik

Obveščamo vas, da je za izvajanje obvezne lokalne gospodarske javne službe 24 urne dežurne pogrebne službe od 1.1.2024 dalje na območju celotne občine Vojnik izbran izvajalec PS RAJ d. o. o., Arclin 21a, 3212 Vojnik. 

     Skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS št. 62/2016) in Odlokom o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 21/2019) je Občina Vojnik izvedla razpis za podelitev koncesije, na katerem je bil izbran izvajalec javne službe. 

    24-urna dežurna pogrebna služba je obvezna gospodarska javna služba, ki jo občina mora zagotoviti. 24-urna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh, če zakon ne določan drugače.

     Cena zagotavljanja storitve 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Vojnik znaša  160, 82 EUR brez DDV,  kar je 176,10 EUR z DDV na pokojnika. 

     V primeru prevzema pokojnika je potrebno predhodno poklicati na telefonsko št. 24-urne dežurne službe PS Raj d. o. o.: 031 648 106.

                                                                          MojaObčina.si  Vojnik

 

Podaljšan sobotni odpiralni čas večine zbirnih centrov.

Obveščamo vas, da smo s 1. marcem 2024 podaljšali sobotni odpiralni čas zbirnih centrov v našem upravljanju. Zbirni centri (ZC) Vransko-Tabor, Braslovče, Prebold, Žalec in Vojnik bodo tako ob sobotah odprti med 7.00 do 14.00, ZC Andraž-Polzela med 8.00 in 14.00, delovni čas ZC Bukovžlak pa ostaja nespremenjen, to je od 6.00 do 14.00.

Odpiralni čas med tednom ostaja enak. 

Simbio, d. o. o.

Uradne ure Društva upokojencev Vojnik

Vsak torek od 9.00 do 12.00 ure, v prostorih Celjska cesta 17, 3212 Vojnik, razen praznikov in v času dopustov (julija in avgusta).

Delovni čas Zbirnega centra Vojnik

torek:    15:00 – 19:00

četrtek: 14:00 – 19:00 (15.mar. - 15.nov.)

četrtek: 14:00 – 18:00 (16.nov. - 14.mar.)

sobota:   8:00 - 12:00

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante