Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

OKROGLI JUBILEJI NAŠIH DUHOVNIKOV

40 let mašništva Jožeta Špesa

V nedeljo, 24. avgusta, na Jernejevo, smo Vojničani praznovali farni praznik. Tega praznika se vsako leto veselimo, saj prihajajo nazaj naši duhovniki, da se zahvalijo za svoje poslanstvo.

          Letošnjo slovesnost je povzdignilo praznovanje duhovnika Jožeta Špesa, doma iz Arclina, ki je praznoval 40 let duhovništva. Spomin na novo mašo je še vedno živ med sorodniki in farani, še posebej pa pri njem samem. Sedaj službuje v Brestanici in je dekan dekanije Videm ob Savi. S svojimi izkušnjami in močno vero pričuje in z veseljem opravlja svoj poklic. Veseli in ponosni smo na domače duhovnike, ki delujejo po Sloveniji. Vsem želimo veliko zdravja in Božjega blagoslova.

                                                                          Milena Jurgec

ANTON PERGER IN JUBILANT JOŽE ŠPES
40 LET DUHOVNIŠTVA ALOJZA VICMANA

40 let duhovništva Alojza Vicmana

 

V nedeljo, 6. julija 2014, je v puščavski cerkvi, ob navzočnosti vernikov iz Puščave, Lovrenca in Nove Cerkve, praznoval 40-letnico duhovništva domačin Alojz Vicman.

        Alojz Vicman se je rodil 6. junija 1949 na Prodnarjevi domačiji na Kumnu in odraščal v kmečki družini skupaj z bratom Pavlom in s sestro Štefko. Prve štiri razrede osnovne šole je obiskoval v Puščavi, zadnje štiri pa v Lovrencu na Pohorju. Po končani osnovni šoli je nadaljeval šolanje na 2. državni gimnaziji v Mariboru. Med šolanjem na gimnaziji je bival v malem semenišču v Mariboru, nato ga je pot vodila v Ljubljano na Teološko fakulteto. V času študija je bival v tamkajšnjem bogoslovnem semenišču. Prva tri leta študija je opravil v Ljubljani, zadnja tri pa v Mariboru, kamor so zaradi prostorske stiske preselili bogoslovce mariborske škofije. Teološka fakulteta je bila po drugi svetovni vojni izključena iz univerze in je imela status samostojne cerkvene ustanove, po letu 1991 pa je ponovno postala ena od fakultet univerze v Ljubljani.

       Za duhovnika je bil posvečen 29. junija 1974 v mariborski stolnici, 14. julija 1974 pa je v svoji rodni Puščavi pel novo mašo. Njegovo novomašniško geslo je bilo: »Svoja pota, Gospod, mi pokaži, in svojih steza me nauči!« Lahko rečemo, da še danes, po 40-ih letih hodi po Njegovih poteh! Njegov takratni pridigar je bil gospod Tone Krašovec, s katerim sta še danes dobra prijatelja, ta mu je pridigal tudi na letošnjem slavju v cerkvi Device Marije v Puščavi. Svojo duhovniško službo je začel najprej kot »nedeljski« kaplan v Novi Cerkvi pri Vojniku, po enem letu (1975) pa nadaljeval kot redni kaplan v isti župniji do leta 1981, ko je po smrti župnika Alojzija Žolnirja postal najprej župnijski upravitelj, kasneje pa župnik. Tam je ostal vse do danes. Leta 1986 pa je postal tudi dekan dekanije Nova Cerkev, ki obsega 9 župnij.

     Ob njegovem jubileju mu želimo, da dragi Bog še naprej blagoslavlja njegova prizadevanja za iskanje in spoznavanje Božjih poti ter ga izročamo v Marijino varstvo!

                                                                                            Farani

 

45 let duhovništva

45 LET MAŠNIŠTVA ANTONA PERGERJA

Praznovanje v Vojniku – 45 let duhovništva in 70 let župnika Antona Pergerja

          V nedeljo, 6. julija, je bilo v Vojniku spet slovesno, saj je domači župnik Anton Perger prav na ta dan praznoval 45-letnico svoje nove svete maše, obenem pa 70. življenjski jubilej.

      Na slovesni sveti maši sta se mu pridružila domačina: dr. Bogdan Kolar (voščil mu je v imenu vseh vojniških in dekanijskih duhovnikov in mu zaželel še veliko zdravja ter božjega blagoslova pri delu) in vojaški duhovnik Matej Jakopič.

        Slovesnost so s petjem povzdignili pevci Cerkvenega mešanega pevskega zbora župnije Vojnik in Mešanega pevskega zbora Forte. Pri sveti maši so sodelovali župnikovi sorodniki, brat in sestri z družinami. Sestra in brat sta prinesla kruh in vino. Ob zaključku so sledile čestitke. Najprej so mu voščili sorodniki, in sicer nečaki, ti so mu tudi lepo zapeli, saj prihajajo iz glasbene družine. Župan Benedikt Podergajs in predsednica KS Vojnik Lidija Eler Jazbinšek sta poudarila, da je sodelovanje v Vojniku kakovostno tudi zaradi dobrega duhovnika. V voščilo mu je zapel Moški pevski zbor. G. Perger je bil prepričan, da je s tem konec voščil, zato se je zahvalil, a sledilo je voščilo Milene Jurgec in Darinke Preložnik v imenu vseh skupin, ki delujejo v župniji Vojnik. V voščilu se je pridružila z lepo pesmijo Vokalna skupina In spiritu. V imenu faranov sta voščila Urška Mužer in Mirko Krašovec, čudovito pa je zazvenela pesem iz grl Mešanega pevskega zbora Forte pod vodstvom Tomaža Marčiča. Zadnje je bilo voščilo Anice Lipičnik v imenu pevcev Cerkvenega pevskega zbora Vojnik, istočasno je bila to tudi zahvala za vodenje zbora v preteklih letih, ko so ostali brez zborovodje, obenem pa je sedanji zborovodja in organist Tomaž Marčič uspešno dokončal študij ob njegovi spodbudi. Pesem sužnjev, ki so jo zapeli, je prinesla veliko lepih spominov.

        Po sveti maši so zaigrali nečaki še nekaj pesmi župljanom, ti so se poveselili v srečanju ob cerkvi, sorodniki in duhovniki pa so nadaljevali srečanje v prijetnem druženju na kosilu. Vsi smo si bili enotni, da želimo jubilantu še veliko božjega blagoslova, zdravja in uspeha pri vodenju župnije, Bogu pa smo neizmerno hvaležni, da nam je pred 41 leti poslal tako dobrega dušnega pastirja.

                                                                                           Milena Jurgec

NEDELJA 12. JANUARJA 2014

JUBILANT ČREŠNJIŠKI DUHOVNIK DR. VINKO KRALJIČ IN VOJNIŠKI ŽUPAN BENO PODERGAJS

80. ROJSTNI DAN

 

Duhovnik, dr. Vinko Kraljič, ki že eno leto in pol vodi Župnijo Črešnjice, je v nedeljo, 12. januarja, zaokrožil častitljivi življenjski jubilej - 80 let. Črešnjiški farani smo ga pri jutranji maši presenetili s prisrčnim voščilom v obliki govorjene besede in pesmi, pri čemer ni manjkala niti harmonika. Z enakim namenom ga je pri drugi maši nagovoril tudi župan Občine Vojnik, Beno Podergajs.

               Spomnimo se, da ima gospod Kraljič za sabo že polnih 53 let mašništva. Večino svojih študijskih in delovnih let je preživel v tujini, kar dobra tri desetletja je župnikoval v Ilbenstadtu v Nemčiji. Ves čas je bil povezan s Cerkvijo v Sloveniji in s svojo rodno Novo Cerkvijo, kamor se je redno vračal. Predlani se je vrnil za stalno. Ker je pri nas veliko pomanjkanje duhovnikov, je kot župnik prevzel v upravljanje našo črešnjiško župnijo.  Mi črešnjičani čutimo, da je njegovo delo prežeto z veliko delovno vnemo, z ljubeznijo do Najvišjega in do bližnjega, ter z glasbo, ki je nepogrešljiv del njegovega življenja.               

             Ponosni in veseli smo, da je naš župnik še tako pri zdravju in da kljub svojim letom, zmore še s tolikšno požrtvovalnostjo in vso skrbnostjo opravljati poslanstvo dušnega pastirja. Naše voščilo naj bi bila hkrati tudi še zahvala za vso njegovo delo v tej naši mali podeželski župniji.                                                     

                                                                                          Iz MojaObčina.si Vojnik

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante