Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Občina Vojnik

Župan Občine Vojnik v mandatu 2022–2026 

Občinski svet Občine Vojnik je
8. decembra 2022 na 1. redni – konstitutivni seji ugotovil izvolitev župana BRANKA PETRETA, roj. 18. 4. 1963, stan. Razdelj 6/a, 3203 Nova Cerkev. 

Župan Občine Vojnik Branko Petre je s sklepom št. 100-0030/2022-1 od 1. januarja 2023 imenoval za podžupana Občine Vojnik Damjana Muzla.

Izsek iz sklepa o imenovanju:

»Naloge podžupana so na področju problematike mladih, športa, spodbujanja delovanja in razvoja društev ter protokolarnih zadev.  

V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja podžupan funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev.

Tanja Golec Prevoršek, tajnica OVK Občine Vojnik, Matjaž Šaloven, predsednik OVK Občine Vojnik, Branko Petre, župan, Mojca Vodušek, direktorica občinske uprave in člani Sveta: Damjan Muzel, Albina Ločnikar, Branko Podgoršek, Dušan Horvat, Leontina Vrečko, Marko Kračun, Zvezdana Stolec, Marija Sodin, Jakob Jakop, Vili Hribernik, Majda Krošelj, Anton Preložnik, Jurij Komplet, Barbara Leder, Mladen Kovačić, Anton Kosem, Vida Podergajs, Janko Čepin (manjkata 2 člana)

Foto utrinki: Odprtje Učnega vrta v Vojniku

Vojnik, 29. septembra 2022 ob 17.30

     Občina Vojnik je skupaj s partnerji v projektu uredila učni vrt, kjer so posajeni sadno drevje, trta, okrasno grmičevje in medovite rastline. Izvedli smo izobraževanja za različne ciljne skupine in kupili del opreme za predelavo lupinarjev. Obnovili smo skoraj sto let star vodnjak ter uredili skupni prostor, ki bo namenjen različnim dogodkom in izobraževanju. Partnerja v projektu sta bila podjetje Glasman, d. o. o., iz Frankolovega in Center ponovne uporabe, Enota Vojnik. Namen projekta je skladen razvoj podeželja, oživitev sadjarske tradicije, promocija, izobraževanje ranljive skupine in tudi ostale ciljne skupine, animiranje in povečanje ponudbe, vzpostavitev novih storitev in dejavnosti, urejanje prostora, skrb za okolje, varovanje vodnega pitnega vira, vpliv na biodiverziteto in dvig gospodarske dejavnosti.

    Od kod ime Goričanov učni vrt? Franc Goričan je bil eden najpomembnejših strokovnjakov s področja razvoja sadjarstva in naš občan, zato smo se odločili, da učni vrt poimenujemo po njem. Domoznanski oddelek Osrednje knjižnice Celje je pripravil gradiva za izdajo spominov, ki nam bo približala njegovo delo in skušala ilustrirati utrinke časa, v katerem je živel in delal.

      Petra Pehar Žgajner

        Foto: Lea Sreš

Benedikt Podergajs – dobitnik priznanja

Društvo ljubiteljev jaslic Slovenije s sedežem na božjepotnih Brezjah je na svojem zadnjem občnem zboru 30. julija 2022 podelilo nekaj priznanj zaslužnim posameznikom, ki v Sloveniji skrbijo za organizacijo razstav jaslic ali jih izdelujejo. 

    Upravni odbor društva je že na majskem sestanku določil za dobitnika priznanja tudi »očeta« Božičnega Vojnika, Bena Podergajsa, ki že več kot sedem let uspešno skrbi za največjo razstavo jaslic v Sloveniji. Priznanje je zaradi njegove opravičene odsotnosti na občnem zboru prevzel član upravnega odbora društva Jože Žlaus in mu ga nato izročil v prostorih Galerije Piros v Globočah.

     Čestitke za prestižno priznanje Benu Podergajsu, ki mu hkrati želimo še veliko energije pri vodenju Božičnega Vojnika.

          Tekst in foto: Jože Žlaus

Kulturni praznik 2022

07.02.2022

Dovolite, da vas, na ta praznični dan, pozdravim z besedami, ki jih je nekoč uporabil Primož Trubar »moji lubi Slovenci«.

Ob našem slovenskem kulturnem prazniku vam iskreno čestitam. To je dan, ko se poglobljeno zavemo pomena naše kulture in s tem tudi naših korenin.

Kultura je širok pojem. Zajema naš jezik, našo pesem, dela številnih umetnikov in ustvarjalcev na raznih področjih. Kultura so naše ustanove, muzeji, galerije, gledališča, opere, tudi vaški odri in v zadnjem času tudi svetovni splet. Je naše vsakodnevno obnašanje, odnos drug do drugega, naš način in vsebina medsebojnega pogovora. Je pa tudi naša preteklost, sedanjost in brez nje ni naše bodočnosti. Brez nje ni nas kot naroda, ni naše drage Slovenije in tudi ne prave svobode. Kultura je zelo pomembna v našem življenju saj predstavlja temelj naše biti. 

    V naši občini smo pripravili praznovanje, vendar ga zaradi epidemije premikamo v mesec marec. Svetniki občinskega sveta so izbrali letošnjega nagrajenca za življenjsko delo na področju kulture. To priznanje prejme gospod Slavko Jakop za njegov prispevek na področju glasbe – moškega zborovskega petja. Njegova pesem in njegov način življenja, bogatita tudi vsakega izmed nas. Iskrene čestitke spoštovani Slavko.

     Naj zaključim z mislijo letošnje prireditve Bob leta: »Če ste v situaciji, ko ne veste ali bi jokali ali se smejali, izberite smeh«. Tudi če nosimo zaščitno masko se smeh vidi predvsem pa čuti.

Prijetno praznovanje slovenskega kulturnega praznika vam želim.

Branko Petre,  župan 

Obiskala nas je državna ocenjevalna komisija v okviru projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna

Turistična zveza Slovenije je začela ocenjevanje mest, krajev, kampov, YH v sklopu projekta Moja dežela – lepa in gostoljubna 2021. 

   Za Slovenijo je turizem rastoča dejavnost, ki je povezana s počitkom, sprostitvijo, doživetji, športom ter naravno in kulturno dediščino. Urejeno in gostoljubno okolje je pogoj za uspešen razvoj turizma. Občina Vojnik se trudi slediti ciljem državne strategije za razvoj turizma, pa tudi dosegati cilje Dolgoročne strategije Občine Vojnik 2020–2030.

    Namen projekta je spodbujati in ozaveščati ljudi, da urejajo svoje bivalno, krajevno, podjetniško in društveno okolje, to je okolje, kjer stanujejo, delajo, se družijo in dopustujejo. Projekt je hkrati spodbuda za dobro organizirane redne dejavnosti komunalnih, okoljevarstvenih podjetij in drugih služb. Poleg tega prispeva tudi k urejenosti in prijetni celostni podobi Slovenije.

    Občina Vojnik že vrsto let sodeluje na omenjenem natečaju. Tokrat je komisija, ki so jo sestavljali arhitekti Andreja Lotrič, izr. prof. dr. Anton Prosen in Alenka Molek, ocenjevala Vojnik, in sicer podrobneje trg in okolico. Poudarek letošnjega ocenjevanja je na pristnih stikih z domačini in sledenju najnovejšim turističnim trendom, torej promociji dogodivščin.

        Petra Pehar Žgajner 

Vojniški vinogradniki ob veliki noči 2021

08.04.2021

Kljub krizi, ki omejuje društveno življenje, so člani Vinogradniško-vinarskega društva uredili društveno gredo v Vojniku. Za vsakoletni okras kraju so poskrbeli člani društva pod taktirko Mirka Krašovca.

            Tekst in foto: Lea Sreš

Zahvala Pekarni Geršak iz ZP Vojnik

Že spomladi in tudi sedaj je Rafael Brance iz Pekarne in slaščičarne Geršak poskrbel za skoraj vsakodnevne »po kruhu dišeče« malice iz njihove pekarne za zaposlene v Zdravstvenem domu in mnogokrat tudi v Lekarni Vojnik. V petek so ga povabili v ZP Vojnik, kjer sta se mu v imenu vseh zaposlenih zahvalila dr. Jana Govc Eržen in dr. Stevan Đorđević.

         Tekst in foto: Lea Sreš

Vinogradniki in vinarji so v Vojniku postavili klopotec

Foto: Lea Sreš

Ščepec češke kulture na OŠ Vojnik

Občino Vojnik so med 23. in 26. majem obiskali predstavniki Društva Božene Nemcove (SBN) iz slikovitega mesta Česka Skalice in ravnateljica tamkajšnje OŠ Iveta Baranova. Namen obiska je bil podpis dogovora o sodelovanju med Turistično-kulturnim društvom Globoče in SBN Česka Skalice in dogovor o možnostih sodelovanja med OŠ Vojnik in OŠ Česka Skalice.

      Predstavniki SBN s predsednico Heleno Duchačovo so si prvič ogledali bogato zbirko knjig, slik, turističnih prospektov in ostalega materiala o življenju in delu Božene Nemcove, ki jo najdemo v Galeriji Piros v Globočah. Lastnik galerije in dober poznavalec življenjepisa in bibliografije o Boženi Nemcovi Jože Žlaus je že devet let član SBN v Česka Skalici in je zato pred dvema letoma dobil mednarodno priznanje na Češkem. Jože je tudi partner Oddelka za bohemistiko – češčino na ljubljanski univerzi, zato v galerijo prihajajo tudi študentje češčine in z navdušenjem ogledujejo veličastno zbirko o Boženi Nemcovi.

      Da bi se sodelovanje razširilo tudi na področje osnovnošolskega programa, smo na OŠ Vojnik pripravili kratko predstavitev Božene Nemcove. Postavljena je bila razstava pastelnih risb o življenju Božene Nemcove avtorja Jožeta Žlausa, predstavniki SBN so predstavili Češko in SBN, na koncu pa je bila predstavljena še pravljica Božene Nemcove »O Smoličku« v obeh jezikih, kar je bilo pa še posebej zanimivo za učence OŠ Vojnik. Po razgovoru med obema ravnateljicama, gospo Olgo Kovač iz OŠ Vojnik in Gospo Iveto Beranovo iz OŠ Česka Skalice, so bili položeni temelji za prihodnje sodelovanje med obema šolama, za kar se pa zavzema in podpira tudi župan Branko Petre.

            Foto in tekst: Jelka Žlaus

     Češka delegacija ob sprejemu na občini

     Češka delegacija v Galeriji Piros v Globočah.

Na martinovanju v Vojniku

Vojniško Vinogradniško vinarsko društvo je tudi letos pripravilo prijetno in dobro obiskano druženje ob prazniku sv. Martina. Dogodek je bil v soboto, 10. novembra 2018, pod šotorom v Vojniku

Tekst in foto: Lea Sreš

Komemoracije v Vojniku

V petek, 26. oktobra 2018, so v Vojniku pripravili komemoracije ob dnevu spomina na umrle. Njihovemu spominu so se poklonili na Dobrotinu, pred obeležjem NOB v Vojniku, obeležjem v spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo in pred obeležjem padlim v 1. svetovni vojni v Vojniku. Položili so vence, slavnostna govornika sta bila Branko Petre in Albin Cocej. 

Kulturni program so pred obeležji izvedli učenci OŠ Vojnik ob pomoči njihovih mentorjev

         Tekst: Lea Sreš

          Foto: Urška Mužar, Lea Sreš

Mrliška vežica v Vojniku je urejena

Danes, 30. novembra 2017, sta KS Vojnik in Občina Vojnik zaključuila obnovo mrliške vežice na pokopališču v Vojniku. Ob lepo zapetih pesmih MPZ KUD France Prešeren Vojnik, je vežico blagoslovil gospod Lipovšek. O poteku gradnje in pridobitvi krajanov Vojnika, je govoril Branko Petre, župan. Obnovljeni prostori vežice bodo omogočali dostojno slovo od umrlih in olajšali zadnje ure pred slovesom vsem sorodnikom.

 

Bogato glasbeno delo

 

Tekst: Tomaž Marčič

 

Oratorij »Blaženi Anton Martin Slomšek« v Vojniku

 

Oratorij skladatelja Jožeta Trošta o škofu Slomšku za dva solista, mešani zbor in simfonični orkester je v župnijski cerkvi sv. Jerneja v Vojniku v nedeljo, 18. septembra 2016, doživel že svojo 14. ponovitev. Dobro uro trajajoče glasbeno delo enega najplodovitejših skladateljev cerkvene glasbe v Sloveniji, skladatelja in duhovnika Jožeta Trošta, napisano za dva pevska solista, mešani pevski zbor in simfonični orkester z orglami, je posvečeno glavnemu zavetniku celjske škofije, blaženemu škofu Antonu Martinu Slomšku, rojenemu na Slomu pri Ponikvi. Po krstni izvedbi 16. septembra 2001 je oratorij doživel že 13 ponovitev, kar je za slovensko sodobno in tako obsežno delo nemajhen uspeh. Za zasedbo, ki je izvedla tudi koncert v Vojniku, je bila to druga ponovitev. Cerkveni glasbenik Matej Podstenšek je v predstavitvi dela zapisal tudi naslednje: »Oratorij je sestavljen iz sedmih delov. Prvi in sedmi del predvsem opevata Slomška kot slovenskega svetnika, v drugih delih pa je predstavljena Slomškova življenjska pot. V oratorij so vključene znane Slomškove pesmi Preljubo veselje, Glejte, že sonce zahaja in V nebesih sem doma. Zato je neki kritik po izvedbi dela v Štandrežu pri Gorici spomladi 2002 zapisal, da gre za ljudski oratorij. V tretjem delu, v katerem solista prepevata o Slomškovem delu duhovnika, učitelja in ljubitelja slovenske besede, se vedno znova oglaša zbor z znanim Slomškovim rekom Sveta vera bodi vam luč, materin jezik pa ključ do vse narodne omike in do večne rešitve. Kljub zahtevnosti, ki jo predstavlja ljubiteljskim pevcem, gre za delo, ki ga poslušalec, zaradi uporabljenih napevov in besedil Slomškovih pesmi, doživlja kot nekaj poznanega, tako da se lahko vživi v glasbeno delo brez težav.«

      Mogočno zasedbo približno 200-ih glasbenikov so sestavljali: sopranistka Andreja Zakonjšek Krt (solistka mariborske opere in dobra znanka slovenskih odrov), baritonist Primož Krt (občasni član zbora ljubljanske opere), zasedba 150-ih članov petih mešanih pevskih zborov, ki vsi prihajajo iz krajev oz. ustanov, povezanih z delovanjem škofa Slomška: Cerkveni mešani pevski zbor Ponikva (zborovodkinja Anja Zdolšek), Mešani cerkveni pevski zbor sv. Lenarta iz Nove Cerkve (zborovodkinja Darinka Stagoj), Opatijsko-stolni zbor Celje (zborovodja Matej Prepadnik), Mešani cerkveni pevski zbor sv. Jerneja Vojnik (zborovodja Tomaž Marčič), Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju (zborovodja Tomaž Marčič) in Simfonični orkester Glasbene šole Celje pod vodstvom dirigenta Matjaža Brežnika.

                    Ogledalo Vojnik št. 112              

14.09.2016

Psihiatrična bolnišnica Vojnik - dobitnica mednarodnega akreditacijskega standarda AACI

Psihiatrična bolnišnica je umeščena v samo središče Vojnika, obdaja pa jo čudovit zelen park, v katerem najdemo urejena igrala in sprehajalne poti. Ob vstopu človek začuti toplino in prijaznost, ki tam domujeta …

   Moj sogovornik me je zelo lepo sprejel, in najin pogovor je neobremenjeno stekel. Marjan Javornik, doma iz Lovrenca na Pohorju, je bil dolgih 27 let zaposlen v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, na delovnem mestu pomočnika glavnega direktorja, bil je tudi član Sveta zavoda v Psihiatrični bolnišnici Vojnik, zato mu  je odločitev o menjavi delovnega mesta v prvi vrsti predstavljala izziv, ki pa ga je z veseljem sprejel.

Vizija

   Psihiatrične bolnišnice Vojnik želi, in se že počasi, a vztrajno uresničuje, je go. Javornik predstavil v svojem programu dela, zapisana je tudi na spletni strani bolnišnice. Želijo postati strokovno uveljavljena psihiatrična bolnišnica, pri svojem delu pa aktivno slediti razvoju psihiatrične stroke in psihoterapije.
   Po njegovem mnenju je potrebno, da strokovni in poslovni direktor delata z roko v roki, da mora biti poslovanje stabilno, delovanje ustanove se mora bolj približati širši javnosti, zagotavljati je treba visoko raven  kakovosti, skrbeti za strokovni kader, tudi bivalni standard, vse z namenom, da bodo bolniki zadovoljni v vseh pogledih.

Dejavnosti

   Gospod direktor mi je povedal, da so lani ob svetovnem dnevu duševnega zdravja skupaj s Celjsko Mohorjevo družbo (v oktobru) priredili okroglo mizo, ki je bila zelo dobro obiskana, in na zanimiv način obeležili svetovni dan delovne terapije. Ponosni so tudi na prenovljeno spletno stran, ki je sicer ohranila rdečo nit prejšnje, pomembno pa je, da lahko prav vsi, tako bolniki, svojci, zaposleni in širša javnost, dobijo vse potrebne informacije o delovanju ustanove, o novostih, skratka o vseh aktualnih zadevah.

     V bolnišnici so ponosni na nov biokemijski analizator, ki so ga nedavno pridobili, trenutno pa poteka prenova kopalnic in sanitarij na treh starejših oddelkih.

     V bolnišnici je 160 zaposlenih v skladu s sistematizacijo. Bolnišnica ima 185 postelj. Letno opravijo 1.222 bolnišničnih primerov zdravljenj, 16.000 ambulantnih pregledov idr., z letnim »proračunom« približno 6.000.000 EUR. So učna baza in za farmacevtske firme opravljajo klinične raziskave. Veliko sredstev dobijo tudi preko donacij; približno 10.000 EUR/leto, ki jih v glavnem porabijo za strokovno izpopolnjevanje zaposlenih.

  Direktor se zelo zavzema za strokovno izpopolnjevanje in izobraževanja svojih zaposlenih, tako da se jim ta omogoča v okvirih, ki jih dovoljuje zakonodaja in dopuščajo finančna sredstva.

Akreditacijska listina

   Listina, na katero je Psihiatrična bolnišnica Vojnik nedvomno lahko zelo ponosna, je akreditacijska listina, ki so jo prejeli v aprilu 2016, svečano podelitev v juniju 2016 je opravil prim. Dorijan Marušič, direktor Akreditacijske hiše AACI. Listina predstavlja potrditev za uspešno in učinkovito izdelan sistem vodenja kakovosti ter potrditev, da je poslovanje v skladu z ameriškim standardom. Direktor je hvaležen komisiji za kakovost in vsem zaposlenim za vloženi trud za dvig kakovosti. Seveda je treba vsako leto posebej za listino izpolnjevati pogoje, se truditi, slediti stroki in graditi na nenehnem izboljšanju kakovosti, zagotavljanju varnosti bolnikov, svojcev, zaposlenih, obenem pa zagotavljati dobro počutje v ustanovi. Pridobitev akreditacijske listine je le stopnička v nenehnem dvigovanju kakovosti in ni sama sebi namen. Gre za način razmišljanja, da bolnišnica tudi deluje v skladu z zapisanimi pravili kakovosti. 

Prosti čas in želje za naprej

  Kljub izjemno napornemu urniku moj sogovornik najde čas tudi zase, saj ima rad naravo, v kateri se sprošča; kolesari, hodi v hribe, igra namizni tenis, pozimi pa rad odide na kakšno turo smučanja …Ob večerih rad prebere še kakšno knjigo in se kot nekdanji aktivni glasbenik in folklorist umiri ob glasbi

    Gospod Javornik bolnišnico vodi s korektnostjo, je poln pozitivne energije, optimizma, navdušenja, strokoven in profesionalen, njegova velika želja pa je, da bi bolnišnica nekoč postala psihiatrična klinika, in trdno verjamem, da mu bo to s kolektivom tudi uspelo!

"Prijazne besede so lahko kratke in lahkotne, a njihov odmev je neskončen." (Mati Tereza)
 

Dragica Jezernik

                                MojaObčina.si Vojnik

V VOJNIKU PRVO KATOLIŠKO DRUŠTVO V SLOVENIJI

   Novembra je ravno v Vojniku z delom začelo Katoliško društvo Ivan Šopar. Ime so povzeli po dolgoletnem organistu in vodji cerkvenega pevskega zbora. Gre za prvo tovrstno društvo v Sloveniji, ki je nastalo na pobudo letošnjega zlatega nagrajenca Benedikta Podergajsa. Ustanovni člani (trenutno društvo šteje okoli 50 članov) so ga potrdili tudi za prvega predsednika društva.

   Naloga društva bo spodbujati katoličane k veri, jim s pomočjo strokovnjakov, priznanih predavateljev z različnih področij, razreševati dileme, ki se porajajo vsakemu verniku, obenem bodo pripravljali tudi različne koncerte in druge zabavno-družabne dogodke. Ne nazadnje so eni izmed prvih članov društva ravno pevci Cerkvenega pevskega zbora Vojnik ter mešanega zbora Forte. Društva se je zelo razveselil domači dušni pastir Anton Perger, ki ga vidi kot dodatno pomoč pri njegovem vsakodnevnem delu.

          Tekst in foto: Rozmari Petek

             Ogledalo Vojnik št. 108

                                       11.12.2015

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante