Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Pokopališče Črešnjice

Ne umreš od tega od česar si bolehal;

 

umreš od tistega od česar si živel.

 

              Michel Eyquem de Montaigne

Je nekaj časa minilo,

ko mojih staršev ni,

v ranem grobu počivajo

in hladni zemljici.

 

Preljubi mi otroci,

dekleta, fantje vi

znabit tolk let ne bode,

ko bomo v večnost šli.

 

Spoštuj očeta, mater

sam Bog je rekel to,

da bodeš dolgo živel

in dobro ti bo šlo!

 

Kdor starše ne spoštuje

tud tega vreden ni,

da še po svetu hodi

in zemlja mu rodi.

 

Kak rad bi mamco videl,

ji še podal roko,

a rani grob jo krije

in hladna zemlja z njo.

 

Pa saj nebo tak dolgo,

da bomo skupaj vsi,

se v nebesih veselili

pri Bogu tamkaj mi.

                     Karl Štante

Ogledalo 21.11.2018

Obvestilo Pogrebne službe Raj

     Pogrebna služba Raj, d. o. o.je pri pregledu evidenc za pokopališča v Vojniku, Novi Cerkvi, Frankolovem in Črešnjicah ugotovila, da so nekateri grobovi urejeni, ni pa znan najemnik groba oziroma najemnina za nekatere grobove ni poravnana.

Pogrebna služba Raj je pristopila k reševanju navedene težave z označevanjem tovrstnih grobov z nalepkami. S takšnim pristopom je veliko najemnikov poravnalo svoje obveznosti, še vedno pa je na vsakem pokopališču nekaj neplačnikov.

     Raj, d. o. o. predlaga vsem, ki imate na navedenih pokopališčih grobove, pa nimate veljavne najemne pogodbe ali plačane najemnine za grobni prostor, da se zglasite v pisarni Pogrebne službe Raj, na naslovu Arclin 21 a, ali pokličete po telefonu na št. 03 781 28 00 ali 031 648 106.

     V nasprotnem primeru bo Pogrebna služba Raj, skladno s sklepom Odbora za finance in občinsko premoženje Občine Vojnik, izvedla nadaljnje ukrepe zoper neplačnike, s čimer bodo tistim, ki ne plačujejo, nastali dodatni stroški, prav tako pa jim bodo odpovedane najemne pogodbe in odstranjeni spomeniki. V izogib tovrstnim ukrepom pozivamo vse neplačnike, naj svoje obveznosti poravnajo.

         Tekst: Jana Pustek

Pogrebna služba Raj obvešča

Septembra 2015

Pogrebna služba Raj je pri pregledu evidenc za pokopališča v Vojniku, Novi Cerkvi, na Frankolovem in v Črešnjicah ugotovila, da pri nekaterih grobovih ni znan najemnik groba oziroma najemnina zanje ni poravnana, čeprav so grobovi urejeni.

     Pogrebna služba Raj predlaga vsem, ki imate na navedenih pokopališčih grobove, a nimate veljavne najemne pogodbe ali plačane najemnine za grobni prostor, da se zglasite v njihovi pisarni na naslovu Arclin 21a ali pokličete na telefonsko številko 03/7812800 oz. 031648106. V nasprotnem primeru bo treba proti neplačnikom izvesti nadaljnje ukrepe, s čimer bodo slednji morali poravnati še dodatno nastale stroške.

                                      Jana Pustek, prokuristka

                                      Pogrebna služba Raj, d.o.o.

 

SMETI NA POKOPALIŠČIH FRANKOLOVO IN ČREŠNJICE

Upravljanje obeh pokopališč in pogrebne storitve je v naši Krajevni skupnost s koncesijsko pogodbo prevzelo podjetje RAJ, d. o. o. V želji, da ste s tem pravočasno obveščeni, je bil prispevek objavljen že koncem leta 2013.

          Upravljavec pokopališč mora v skladu s koncesijsko pogodbo izvrševati določene naloge in obveznosti, med njimi tudi odvoz smeti. To pa ne pomeni, da je dolžan odpeljati smeti, ki jih nekateri krajani odlagajo v kontejner pri mrliški vežici ali pri drugih zabojnikih na pokopališču, ki niso nastale na pokopališču.

          Zavedati se moramo, da je urejenost pokopališča, mrliške vežice ter okolice cerkve ogledalo vsakega kraja, zato vas prosimo, da na omenjenih mestih ne odlagate drugih odpadkov.

         

          Hvala za razumevanje

                                                                                  Predsednik sveta KS

                                                                                       Dušan  Horvat

 

 

PODELITEV KONCESIJE

od 1. januarja 2014

 

Krajevna skupnost Frankolovo obvešča vse krajane in krajanke, da je bila na osnovi razpisa podeljena koncesija za izvajanje gospodarske javne službe za urejanje pokopališč,

ter pokopališke in pogrebne  dejavnosti za pokopališče Frankolovo in Črešnjice.

          Na razpisu je bila izbrana Pogrebna služba Raj, d. o. o.,iz Škofje vasi, ki z novim letom prevzame vse obveznosti, ki jih je do sedaj izvajala KS Frankolovo (izdajanje računov in sklepanje pogodb za najem grobnih prostorov, izdajanje računov za stroške ob pogrebu, čiščenje in vzdrževanje pokopališča ...).

Zaradi tega vas prosimo, da se od 1. januarja 2014 dalje za vse informacije in usluge s tega področja obrnete na zgoraj navedeno pogrebno službo.

Kontakt GSM: 041 648 106

                                                             Krajevna skupnost Frankolovo

                              Občinsko glasilo Ogledalo št. 97, december 2013

 

 

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante