Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Dr. Anton Stres, nadškof

DR. ANTON STRES, NADŠKOF

ŽIVLJENJEPIS

 

Rodil se je 15. decembra 1942 pod Donačko goro v nadžupniji Rogatec očetu Antonu in materi Kristini. Štiri leta je osnovno šolo obiskoval v Donački gori, štiri leta nižje gimnazije pa v Rogaški Slatini. Srednjo šolo je obiskoval na Interdijecezanski srednji školi za spremanje svećenika u Zagrebu, kjer je leta 1962 maturiral.

         V letih 1962 in 1963 je v Ohridu v Makedoniji služil vojaški rok. 22. avgusta 1960 je vstopil v Misijonsko družbo (lazaristi) v Beogradu. Leta 1963 se je vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani, kjer je končal tri letnike. Študij je jeseni leta 1966 nadaljeval v Parizu na teološki fakulteti Katoliškega inštituta (Institut Catholique de Paris). Tam je leta 1969 opravil licenciat iz teologije, magisterij iz filozofije pa na filozofski fakulteti istega inštituta leta 1972.

       1.oktobra 1974 je doktoriral iz teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani z disertacijo z naslovom Razvoj marksističnega pojmovanja religije v povojni Jugoslaviji. 30. novembra 1984 je doktoriral še iz filozofije na Institut Catholique de Paris z disertacijo z naslovom Pojem svobode pri Heglu in prevzem tega pojma pri Marxu.

      Asistent na Teološki fakulteti v Ljubljani je postal 17. novembra 1972, visokošolski učitelj pri katedri za filozofijo pa 3. oktobra 1974. 14. februarja 1977 je postal docent za filozofijo, 7. septembra 1985 izredni profesor za filozofijo, 26. maja 1990 pa redni profesor za filozofijo. Od leta 1983 do 1993 je bil predstojnik katedre za filozofijo, od leta 1988 je predstojnik Inštituta za filozofijo in družbeno etiko, od leta 1985 do 1987 je bil prodekan Teološke fakultete in je bil to ponovno od leta 1997 do 1999. Oktobra 1999 je prevzel službo dekana Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in jo opravljal do 1. septembra leta 2000.
        V Misijonski družbi je bil od leta 1988 do 1997 provincialni predstojnik (vizitator) jugoslovanske, pozneje pa slovenske province.

       Od leta 1985 naprej je predsednik Komisije Pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK). Od leta 2003 je predstavnik Slovenske škofovske konference pri COMECE v Bruslju. Od leta 1997 vodi Komisijo SŠK za ureditev odnosov z državo. Pri SŠK je odgovoren za duhovno oskrbo v Slovenski vojski in za pogajanja z mednarodnimi ustanovami v Združenju slovenskih katoliških skavtov in skavtinj. Od leta 1995 do 1999 je bil podpredsednik Evropske konference komisij Pravičnost in mir. Od leta 1997 je konzultor (svetovalec) Papeškega sveta Pravičnost in mir v Rimu (Vatikan). Napisal je 18 knjig in brošur ter več kot 300 znanstvenih in strokovnih razprav ter poljudnih člankov v različnih revijah in časopisih.

      13. maja 2000 je papež Janez Pavel II. imenoval Antona Stresa za ptujskega naslovnega in mariborskega pomožnega škofa, 7. aprila 2006 ga je papež Benedikt XVI. imenoval za prvega škofa novoustanovljene škofije v Celju, 31. januarja 2009 pa ga je imenoval za nadškofa koadjutorja nadškofije Maribor in apostolskega administratorja celjske škofije s pravicami, pristojnostmi in službami, ki pripadajo krajevnemu škofu.
       Sveti oče Benedikt XVI. je 28. novembra 2009 nadškofa Stresa imenoval za 35. rezidencialnega ljubljanskega nadškofa. Na 52. redni seji SŠK je bil do 16. marca 2012 izvoljen za njenega predsednika, vodenje nadškofije je prevzel 12. januarja 2010, slovesnost ob umestitvi pa je bila 24. januarja 2010.

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante