Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Planinske sončne Črešnice

Črešnice

Planinske sončne Črešnice,

S Konjičke gore gledate,

Čez hrbet črte vpisane,

V kamenje so zarisane.

 

Lepote vzorne nudi kraj,

Očesu, da vesel je raj.

Okolica je mična vsa,

Lepota mika te doma.

 

Nad glavo Landturm zre v nebo,

Je mere mu desetkrat sto,

Pregledaš žnjega Štajersko,

In daljno ravno Ogrsko.

 

Ravnine ni pri nas nikjer,

Konjiške gore strma hčer.

Razčrtana je gora vsa,

Od čeri ime ta kraj ima.

Okolica

Na jugu Celje se blišči

V doline štiri se deli,

Železni voz na strani tri,

Obložen z blagom v svet hiti.

 

Savinska dolina

Savinje tek zahod krasi,

Si lepših krajev mislit ni,

Premožna vsaka ves je dnes,

Zasajen s hmelom kraj je ves.

 

Petrovče, Griže, Lurd zazreš,

V Gotovlje, Žalc pogled upreš.

Šent Paul z daljave se svetli,

Šent Peter mu ob strani stoji.

 

Prelepe gore kinčajo

Savinjo bistro venčajo

Zahodno, južno ločijo,

Deželo Kranjsko ljubljeno.

 

Miklavž nad Celjem dviga se,

Gospod čez gore Tost jim je,

Na Krajnskem Kum mu govori,

Mam višo glavo kakor ti.

 

Tukotna gora Mrzlica,

Znamenje kraja Vranskega,

Ojstrica snežna se blišči,

Nad njenim krasom vse strmi.

 

Goroljka hrust je velikan,

Je Kunigunda v istem stan.

V Velenjskih hribih koln dobiš,

Te vabi k sebi Sveti križ.

 

Doberna

Miklaužke bele cerkve kot

Na Doberno pokaže pot,

Sirote zdravja iščejo,

Od tamkaj ležje dišejo.

 

Kozjak

Nad njo visoki je Kozjak,

Dviguje glavo v sivi zrak,

Krivico delaš župniku,

Če dolgo bivat mora tu.

 

Svet Martin

Dolina Rožna, svet Martin,

Očesn sladek si spomin,

Živi tam dobra dušica, 

Ki v Črešnicah je vladala. 

 

Novacerkva

Iz gošče stolp blizkota se,

Ime mu Novacerkva je,

Gospod dekan stoluje tam,

Povelja višjih daje nam.

 

Frankolovo

Na Gojki cerkve turna dva,

K Trojici sveti vabita,

Frankolovo edino ma,

Patrona svetga Jožefa.

 

Stranička cesta skoz pelja,

Do Gradca, mesta Dunaja.

Na južne kraje potnika,

U Vojnik, Celje, do morja.

 

Vojnik

Prekrasno cerkev v Vojniku,

Naznanja zvon doneč domu.

Podjeten župnik v njem živi,

Za hišo božjo vse stori.

 

Podružnici le videš križ,

K Mariji v mislih pohitiš,

Kapelica Tomaž stoji,

Na groblji grada starih dni.

 

Med Vojnikom in Celjem

Hudinja reka zvija se.

Čez njive, travnike tud‘ dre,

Napaja zemljo, živež da,

Pogosto zemljo trgat zna.

 

Celje

V višavi Celjske leve stran,

Gosposki gine močni stan.

Gorovje Pečovnika ga

Obdaja s kraja južnega.

 

Svet Jožef

Mu sosed bližnji se smehlja,

Le pomni svetga Jožefa.

Ne mine ti bogastva vir,

Če večni Bog je tvoj pastir.

             

    Spesnil, Franc Ogrizek,

    župnik v Črešnjicah od 11. septembra 1895 do 1907

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante