Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

 

Eberhard II. von Regensberg, salzburški nadškof (1200– 1249) in ustanovitelj lavantinske škofije

(Nadškofijski arhiv Maribor) 

 

Pri prenosu škofijskega sedeža iz St. Andraža v Maribor so Slomška vodili predvsem pastoralni razlogi. Veliko razumevanje in pomoč je dobil Slomšek od svojega predstojnika salzburškega metropolita Maksimiljana von Tarnoczyu. Tako Slomšek doseže pri papežu Piju IX. in Avstroogerskemu cesarju Francu Jožefu I., da pristaneta na novo ureditev škofije, kar je za nas Slovence neizmernega pomena. 1859 se prenese sedež Lavantinske škofije, ki je v St. Andrä (Šentandražu) v Labodski dolini na Koroškem, v Maribor. Slomšek umre 24. septembra 1862 v Mariboru in je leta 1999 proglašen od papeža Janeza Pavla II.  za blaženega.

 

Lavantinski škofje:

 

Anton Martin Slomšek                          (1859-1862)

Jakob Ignaz Maksimiljan Stepischneg  (1862-1889)

Mihael Napotnik                                   (1889-1922)

Andrej Karlin                                        (1923-1933)

Ivan Jožef Tomažič                               (1933-1949)

Maksimiljan Držečnik                          (1949-1960) apostolski adm.

                                                              (1960 - 1979)

Vekoslav Grmič                     (1979-1980) (škofijski upravnik)

Franc Kramberger                 (1980-2010) (2006-2010 nadškof)

Alojz Cvikl                                          (2015 -    (nadškof)

------------------------------------------------------------------------------

Celjski škofje:

 

Anton Stres                                        (2006-2009)

Stanislav Lipovšek                             (2010-2018)

Maksimiljan Matjaž                           (2021-

Kronološke slike Lavantinskih škofov v Mariboru

 

in celjska škofa

Anton Martin Slomšek

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante