Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

 

V Črešnjicah so delovali od 1658 leta naslednji duhovniki

 

Pridržujem si točnost podatkov!

 

Kaplan Janez Jerovšek (1663- 1666)

Vikar Andrej Zeleznik *03.11.1636 (1666 -1669)

Zeleznik Andrej, je luč sveta zagledal v Konjicah dne 3. novembra 1. 1636. Stariši so mu bili Janez in Urša Železnik. Mašnik je postal 1. 1662. L. 1666. je prišel za vikarja v Črešnjice, kjer je služboval še 1. 1669.3

Vikar Mihael Schneller *14.09.1671 (1705 -1730)

Vikar Mihael Adamič *15.02.1673 (1730 -

Primmus Gajšek (1732-1743)

Duhovnik Matija Jager *19.02.1696 (1743 - 1776)

Jager Matija. Biljesingrajsčinskegalovca Mihaela (odtod njegov priimek „Jagera) in njegove soproge Gere ter se je narodil dne 19. februvarija 1. 1696. L. 1726. v mašnika posvečen prišel je početkom julija t. 1. za supernumerarja v Konjice. Čez tri leta je postal kaplan v Zrečah, februvarija 1. 1732. pa vikarij v Konjicah. Dne 25. aprila 1. 1743. je prevzel duhovnijo v Črešnjicah, katero je vodil do 1. 1776.2

Duhovnik Lovrenc Kovačič (1776 – 1796)

Provizor Janez Auchmann (1796 – 1797)

Soprovizor v Špitaliču Peter Vranežič (1797 - 1817)

Duhovnik Jožef Avguštiner (1817 – 1829)

Duhovnik Mihael Šuselj (1829 – 1830)

Duhovnik Andrej Hribar (1830 – 1835)

Duhovnik Jakob Paltauf (1835 – 1840)

Duhovnik Luka Trafenik (1840 – †1862) pokopan v Črešnjicah

Duhovnik Simon Črnoša (1862 - 1878)

              bil tudi prvi učitelj v Črešnjicah od 1873 - 1878

Duhov. dr. Jožef Krajnc *11.01.1858 †15.06.1916 Črešnjice

Duhovnik Alojz Kos (1878 - 1892)

Duhovnik Jakob Merc (1892 - 1895)

Duhovnik Franc Ogrizek (1895 - 1907) 

Soprovizor Gregor Presušnik- frankolski župnik

Duhovnik Rudolf Kociper (1907 - 1917)

Duhovnik Alfonz Požar (1917 -1920)

Duhovnik Janez Remec (1917 - 1920) -Goriški begunc

Duhovnik (in poznan čebelar) Henrik Peternel *24.05.1875 †25.02.1951

(Črešnjice 01.09.1920 - 1926)

Duhovnik Franc Urlep (1927 - 1929)

Duhovnik Janez Lovšin (1929 - 1932)

Duhovnik Franc Hlastec *21.11.1870 (1933 – †1946) pok. v Črešnjicah

Soprovizor Alojz Sončič (1946) duhovnik iz Frankolovega

Duhovnik Lojze Šparovec (1946) začasni kaplan iz ljubljan. škofije

Duhovnik Štefan Kušar (1946 - 1960)

Duhovnik Franc Krajnc *4.10.1910 (1960 - †1971) žpk. na Frank.

Duhovnik Vinko Rančigaj (1971 - 1978) župnik na Frankolovem

Duhovnik Štefan Kušar (1978 - †2002) pokopan v Črešnjicah

Duhovnik Boštjan Nemanjič župnik na Frankolovem

Duhovnik Martin Vičar župnik na Frankolovem

Pater Mag. Branko Cestnik (2003-2012 župnik na Frankolovem

Duhovnik dr.Vinko Kraljič (od oktobra 2012-

Duhovnik PETERNEL, Henrik

   Rodil se je v Gorici 24. maja 1875, očetu Slovencu in materi Čehinji. Po končani maturi je v Gradcu najprej študiral medicino, potem spremenil smer študija in v goriškem semenišču študiral teologijo. Leta 1898 je bil posvečen za duhovnika.
   Postal je kaplan v Gorici, leta 1900 je bil premeščen v okraj Cerkno. V tem času se je začel ukvarjati s čebelarstvom. Med prvo svetovno vojno je prišel v Celje kot begunec in na celjskem tudi ostal: sprva je bil župnik v Teharjih in nato v Črešnjicah, po upokojitvi (1928) pa je živel v Bukovžlaku. Tu je imel čebelnjak, spremljal je tujo čebelarsko literaturo in preizkušal pridobljeno znanje. Veliko je predaval kot gostujoč predavatelj (Medjimurje, Prekmurje, Koroška in drugje) in tudi ob svojem čebelnjaku, v tujini je na tečajih in zborovanjih zastopal slovenske čebelarje. Bil je podpredsednik Čebelarskega društva za Slovenijo in predsednik celjske zveze čebelarskih društev. Objavljal je strokovne članke, predvsem v Slovenskem čebelarju.
    Med drugo svetovno vojno je bil pregnan na Hrvaško, po vojni se je vrnil, vendar krhkega zdravja. Umrl je
25. februarja 1951 v Bukovžlaku pri Celju, in je pokopan v Celju. Po njem se je leta 1981 poimenovalo čebelarsko društvo v Celju.
Dela:
   Med leti 1915 in 1951 je objavil številne članke v Slovenskem čebelarju in Koledarju družbe svetega Mohorja Celje, nekaj njegovih zapisov so objavili tudi v tujini. Tule navajamo tri iz KDM:
   Peternel, H. O potrebi obnove čebelarstva. V:
Koledar družbe svetega Mohorja za leto 1947. Celje.
   Peternel, H. Nekaj o medu. V:
Koledar družbe svetega Mohorja za leto 1949. Celje.

   Peternel, H. Kako čebele oplajajo cvetove. V: Koledar družbe svetega Mohorja za leto 1951. Celje.

              Povzeto iz PRIMORCI.SI

 

JOŠT KARLI   žpnk. v  Artičah     † 07.01.2007 pokopan v Črešnjicah

Štefan Kušar

*sobota 10.12.1910

Laporje

 †poned. 19.08.2002

ČrešnjiceFranc Krajnc

*torek 04.10.1910

Loče pri Polčanah

nedelja 13.06.1971

Frankolovo

 

 

 

Vinko Rančigaj

*sreda 06.01.1932

Šmartno v Rožni dolini

†ponedeljek 23.10.2017

Varovanec doma starejših

sv. Jožef v Celju

Martin Vičar
Boštjan Nemanjič
Pater Branko Cestnik

<< Neues Bild mit Text >>

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante