Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

RADI VIRUSA DRUŽENJE PREPOVEDANO!

Navodila duhovnikom in vernikom za preprečevanje širjenja korona virusa

     Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. (priloga št. 1).

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb.

Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020.

           Slovenski škofje

          Ta navodila veljajo do preklica!

Spoštovani verniki in obiskovalci te spletne strani

 

Imate kakšno željo? Pišete na našo elektronsko pošto!

 

zupnijacresnjice@gmail.com

Z denarjem si ne morete kupiti sreče,

lahko pa z nim drugega osrečite.

Če iščeš po svetu „deželo smehljaja“,

 

če videl na zemlji nisi še raja,

 

poseti čimprej prelepi naš kraj;

 

Veselje ti nudita- zima in maj!

 

                                                                   Jurij Vodovnik                        

SV. MAŠE V ČREŠNJICAH-OZNANILA

ČREŠNJICE

Da b človek ti vedel, kaj Jezus trpi!

Po celim životu ni druzga ko kri.

 

Na glavci mu krono pa trnič bodeč,

Mariji srce predira vse glih kakor meč.

 

Žalostna mat božja pod križem kleči,

preljubi nje sinič na križi visi.

 

Oj na križi je visel, na križi je je vmrl,

vsim vernim dušicam nebesa odprl.

 

Od pekla od martre odrešel je nas,

gor v svete nebesa zavižal je nas.

KRALJEVO ZNAMNJE KRIŽ STOJI

 

Kraljevo znamnje, križ stoji,


bandero glej vihrati,


na križu Jezus nas uči


srčno se vojskovati.


O sveti križ, življenja luč!


O sveti križ, nebeški ključ!


Ponižno te častimo,


zvestobo obljubimo. 

Zveličar s križem vabi nas


zvesto za njim hoditi,


svoj križ sprejeti slednji čas


in ga za njim nositi.


O sveti križ, življenja luč!


O sveti križ, nebeški ključ!


Ponižno te častimo,


zvestobo obljubimo. 

O križ na smrtni postelji,


prijatelj naš edini;


na grobu pot nam kažeš ti


k nebeški domovini.


O sveti križ, življenja luč!


O sveti križ, nebeški ključ!


Ponižno te častimo,


zvestobo obljubimo.

                          A.M.Slomšek

Pohvala sv. križa

O križ! na visoko postavljen

zastava premage si nam!

Visoko nam bodi pozdravljen,

zaupanje naše si ti.

 

Zastonj krivoverci trušijo

in škripajo s svoj'mi zobmi;

kristjani le k tebi hitijo,

Slovencev zaupanje si.

 

Hudobni se tebe bojijo

in vrag te od nekdaj črti;

pa verni se te veselijo:

brez križa zveličanja ni!

 

Na gori bandero častito

v doline globoke glediš,

sovražnikom svojim srdito

se š'roko po svetu smejiš.

 

Držimo se svetega križa,

svet križ nam nebesa odpre;

svet križ nas nebesom približa,

le s križem v nebesa se gre!

           A.M.Slomšek

MARIJA JE PO POLJU ŠLA

 

Marija je po polju šla,

je srečala tesarja dva.

"O tesarja, kaj tukaj delata?"

"Za Jezusa križ narejava".

"Le delajta tenko in drobno,

da Jezus laže trpel bo."

 

Marija je po polju šla,

je srečala vrvarja dva.

"Oj vrvarja, kaj tukaj delata?"

"Za Jezusa vrvi pleteva."

"Le dejta tenko in drobno,

da Jezus laže trpel bo."

 

Marija je po polju šla,

je srečala kovača dva.

"Oj kovača, kaj tukaj delata?"

"Za Jezusa žeblje kujeva."

"Le delajta tenko in drobno,

da Jezus laže trpel bo."

            Naš rod, 1940

Jezus, pesem čem zapeti,

sedem žalost razodeti,

kolko božja mat


mogla je prestat,

k je bla žalostna sedemkrat!

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante