Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
BENO PODERGAJS

Županova beseda

Pišem zadnji uvod v Ogledalo. Napisal sem sto enega. V uvodih sem poskušal odgovarjati na najbolj pogosta vprašanja ali seznanjati z najbolj pomembnimi investicijami in dogodki: vse z namenom, da bi že v trenutku, ko nekdo vzame v roke Ogledalo, dobil najpomembnejše informacije o delovanju občine. Kdaj pa kdaj so mi pri tem pomagali tudi sodelavci, ki so se tudi sami trudili pisati v Ogledalu na podoben način.

        Ko odhajam z županskega mesta sem preprosto zadovoljen z opravljenim. Želel bi si, da bi nekdo primerjal pridobljena dodatna sredstva občine Vojnik z drugimi občinami in nato dal oceno. Sam sem neskromno prepričan, da smo v slovenskem vrhu. Želel bi si, da bi nekdo primerjal naše dosežke z dosežki primerljive občine. Pa saj so potrditve našega dela zapisane na mnogih priznanjih.

        Ta stran bi danes morala biti polna zahval: občinski upravi – sodelavcem, občinskemu svetu, odborom, komisijam, svetom krajevnih skupnosti, predsednikom krajevnih skupnosti, podžupanu, različnim iniciativnim odborom, občinskim društvom, krajevnim odborom, organizacijam, družinam, mnogim občankam in občanom: tistim, ki so dihali za občino in pomagali pri uresničevanju različnih projektov in neštetih dogodkov. Tudi seznam tistih, ki so še posebej in osebno pomagali, bi ne bil tako kratek.

          Nadaljevati bi moral z zahvalami odličnim ljudem, ki so zaposleni na ministrstvih, v različnih vladnih službah, ministrom, državnim sekretarjem, direktorjem direkcij in še mnogim, ki so s svojim pozitivnim odnosom in človeškim pristopom pomagali občini k številnim dobrim in odličnim pridobitvam v korist naših ljudi.

        Vseh ni mogoče našteti, je pa mogoče vsem, ki jim bo to Ogledalo prišlo v roke, reči: »Stokrat in tisočkrat hvala!« Prepričan sem, da je občina v odlični kondiciji in da jo s pa- metnim vodenjem ne bo težko peljati novim uspehom naproti.

        Ob željah, ki jih imam, ko odhajam, je zagotovo daleč največja ta, da bi se svetniki med seboj (beri: stranke) in župan razumeli, da ne bi bilo strankarskih razprtij, ki hromijo napredek, da bi v takih primerih vedno nekdo znal stopiti korak nazaj in s tem naredil ogromen korak naprej. Pozabljam na vse nore in pametne kritike, lažnivo pisanje in neokusno natolcevanje, blatenje mojega imena in imen sodelavcev, domačih, prijateljev in še koga. Pozabljam na debel fascikel različnih grozilnih in drugačnih pisem. Zakaj bi to človek vlačil s seboj? Pa tudi vi pozabite, če sem bil kdaj preveč neposreden ali žaljiv, saj sem bil v tej službi samo človek in vam enak. Ali vas nikdar nihče ne razjezi? In ne moremo vsi misliti enako in dobiti vsega, kar želimo. Cenjeni vsi! V to občino sem prišel s strahom in neomajno voljo, veliko neomajne vere v boljši jutri in po 20-ih letih odhajam v prepričanju, da se je splačalo pustiti del življenja za vas – za vas občane, mlade in stare, saj je s to občino Vojnik in njenim delovanjem lokalna samouprava dobila svojo daleč najlepšo potrditev.

          Bog živi občino Vojnik in njene ljudi tudi v prihodnje!

                                                                        Beno Podergajs

 

                      Ogledalo 101 Vojnik, 11.9.2014

DUŠAN HORVAT

V obdobju dvajsetih let smo se člani sveta KS Frankolovo v vseh mandatih skupaj z vami dodobra spoznali. Naše sodelovanje je bilo vzorno in korektno, večkrat tudi sproščeno. Velikokrat ste prisluhnili našim željam in potrebam, za kar se vam v imenu vseh članov iskreno zahvaljujem. Želim vam, da neprijetne dogodke čim prej pozabite, medtem ko se dobrih radi spominjate. Ostanite zdravi in srečni.

               Dušan Horvat, predsednik sveta KS Frankolovo

                                                    Ogledalo Vojnik 101, 11.9.2014

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante