Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Arhiv že branih sv. maš 2018  

Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 1. maj 19.00 Za † Janka in Hildo Krajnc
Sv. JOŽEF, delavec   (30. dan)
Sv. ORIENCIJ (IZTOK), škof    
Začetek šmarnic    
     
ČETRTEK, 3. maj 17.00 Za † Ivana Pačnik
Sv. FILIP in JAKOB ml. apostola   Po namenu
Sv. TEODOZIJ KIJEVSKI, menih    
     
SOBOTA, 5. maj 19.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. GOTARD, menih, škof   Za žive in mrtve družine
Sv. ANGEL, redovnik, muč.   Rosenkranz
Prva sobota   Za † Silvo Grobelnik
     
NEDELJA, 6. maj 8.30 V zahvalo Mariji;
6. VELIKONOČNA NEDELJA   Obletnica: Beškovnik Zorislav,
Sv. MARIJA SREDNICA VSEH   za starše Macuh, za brate:
MILOSTI   Janeza, Franca in Toneta,
Sv. DOMINIK SAVIO, dijak,   za sestre: Jožefo Kline in
zavetnik ministrantov   Gabrijelo Šega
       Bralki beril: Marija Čretnik    
                        Brigita Pristovnik    
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 24. april 18.00 Pri Fatimski kapeli
Sv. FIDELIS iz SIGMARINGENA, muč.   Za † Ano in Štefana Božnik
Sv. VILFRID, škof   Po namenu
     
ČETRTEK, 26. april 17.00 Za † Ivana Pačnik
Sv. MARIJA, MATI DOBREGA SVETA   Za † Cecilijo Rebevšek
Sv. ŠTEFAN PERMANSKI, škof    
Sv. KLET in MARCELIN, papeža    
     
PETEK, 27. april 18.00 Za † Manfreda Rosenkranz
Sv. HOZANA KOTORSKA devica   Za duhovne poklice
Sv. NIKOLAJ ROLAND, duhovnik    
     
SOBOTA, 28. april 18.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. PETER CHANEL   Za † Danico Sivka
Sv. LUDVIK MONTFORSKI, red. ust.   Po namenu
     
NEDELJA, 29. april 8.30 Za † župnika Štefana Kušar
5. VELIKONOČNA NEDELJA   Za župljane
Sv. KATARINA SIJENSKA    
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 17. april 18.00 Za † Ivana Pačnik
Sv. SIMON BERSABEJSKI, škof, muč.   Za † Cecilijo Rebevšek
Sv. ROBERT, opat    
Sv. INOCENC, škof    
     
ČETRTEK, 19. april 17.00 Za † Danico Sivka
Sv. LEON IX., papež   Za † Franca Medved
Sv. EKSPEDIT, mučenec    
Sv. MARCEL, mučenec    
     
PETEK, 20. april 18.00 Za † Robija Rošer
Sv. TEO, misijonar, škof   Po namenu
Sv. NEŽA MONTEPULČANSKA, red.    
Sv. ANASTAZIJ SINAJSKI, opat    
     
SOBOTA, 21. april 18.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. ANZELM, škof   Za † Alojza Zagrušovcem
Sv. APOLONIJ, mučenec   Po namenu
Sv. KONRAD iz PARZHAMA, redovnik    
     
NEDELJA, 22. april 8.30 Za Božota Zazijal in rajne
4. VELIKONOČNA NEDELJA   Kotjekove
NEDELJA DOBREGA PASTIRJA   Za moje starše
Sv. HUGO, škof   Za župljane
SKLEP TEDNA MOLITVE ZA    
DUHOVNE POKLICE    
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 10. april 18.00 Pri Fatimski kapeli
Sv. STANISLAV, škof, mučenec   Za † Ano in Štefana Božnik
Sv. MIHAEL SVETNIŠKI, redovnik   Po namenu
Sv. EZEKIJEL, prerok    
     
ČETRTEK, 12. april 17.00 Za † Franca Medved
Sv. JULIJ I., papež   Za † Robija Rošer
Sv. ALFERIJ, opat    
     
PETEK, 13. april 18.00 Za verne duše v vicah
Sv. MARTIN I., papež, mučenec    
Sv. IDA, redovnica    
Sv. URSUS iz RAVENE, škof    
     
SOBOTA, 14. april 18.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. LIDVINA, devica   Za † Alojzija Zagruševcem
Sv. TIRBUCIJ, VALERIJAN,    Za † Avgusta za vse Grobelnikove
MAKSIM, mučenci   in za Evico Kračun
Sv. LAMBERT, škof    
     
NEDELJA, 15. april 8.30 Za † Silvo Grobelnik
3. VELIKONOČNA NEDELJA   Za župljane
Sv. HELENA ALZAŠKA, kneginja    
Sv. KRESCENS, mučenec    
ZAČETEK TEDNA MOLITVE    
ZA DUHOVNE POKLICE    
     
Datum Ura Sv. maša
     
PONEDELJEK, 2. april 8.30 Za † Franca Pušnik
PONEDELJEK V VELIKONOČNI   Za † Črešnar Jožefa, Konigundo,
OSMINI   Jakoba in Tončeka
Sv. FRANČIŠEK PAOLSKI, puščavnik 16.00 Pri Fatimski kapeli
    Za † Marijo Štante in vse
    Zgornje Pavšerjeve
     
TOREK, 3. april 18.00 Za † Danico Sivka
TOREK V VELIKONOČNI OSMINI   Za † Franca Medved
Sv. RIHARD, škof    
Sv. SIKST I., papež    
     
ČETRTEK, 5. april 17.00 Za † Robija Rošer
Sv. VINCEBCIJ FERRAR, duhovnik   Za † Alojza Zagrušovcem
Sv. JULIJANA IN EVA, redovnici   Opomba:
    Zaradi verouka bo maša ob
    četrtkih vedno ob 17.00 uri
     
PETEK, 6. april 18.00 Za † Silvo Grobelnik
VELIKONOČNA OSMINA   Za † Ivana Pačnik
Sv. IRENEJ IZ SREMA, škof, muč.    
PRVI PETEK    
     
SOBOTA, 7. april 18.00 NEDELJSKA MAŠA
VELIKONOČNA OSMINA   Za † Cecilijo Rebevšek
Sv. JANEZ KRSTNIK de la SALLE   Za † Danico Sivka
Sv. HERMAN JOŽEF    
PRVA SOBOTA    
     
NEDELJA, 8.april 8.30 Za † Gabrijelo Šega
BELA NEDELJA   Za župljane
NEDELJA BOŽJEGA USMILJENJA    
Sv. MAKSIM IN TIMOTEJ, mučenca    
Sv. DIONIZIJ, škof    
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 27. marec 17.00 Za † Ludvika Košič (obletnica) in
Sv. PREGERIN, redovnik   Ano Gorenak
Sv. GALAZIJ, škof   Po namenu
Sv. FRANČIŠEK de BRUNO    
     
VELIKONOČNO TRIDNEVJE    
     
ČETRTEK. 29, marec 17.00 ZADNJA VEČERJA
VELIKI ČETRTEK   Za † Silvo Grobelnik
Sv. ŠTEFAN IX, papež   Za † Ivana Pačnik
 Bralki beril: Marija Čretnik    Po maši prenos NAJSVETEJŠEGA k
                  Brigita Pristovnik   Božjemu grobu in češčenje
    Prosim, da malo ostanete in
    pomolite.
     
PETEK, 30. marec 17.00 BOGOSLUŽJE V ČAST 
VELIKI PETEK GOSPODOVEGA   GOSPODOVEMU TRPLENJU
TRPLENJA   NABIRKA JE NAMENJENA
       Bralca beril:Patricija Zazijal   ZA  BOŽJI GROB V
                        Peter Pristovnik   JERUZALEMU
     
SOBOTA, 31. marec 7.30 BLAGOSLOV OGNJA
VELIKA SOBOTA GOSPODO-   Pred zakristijo molitve
VEGA VSTAJENJA    
   Bralca beril:Jožica Jošt    
                    Peter Pristovnik   BLAGOSLOV JEDI
  9.30 Borovje
  10.30 Črešnjice-cerkev
  11.15 Pri Fatimski kapeli
     
  17.00 VELIKONOČNA VIGILIJA
    Pred cerkvijo: Blagoslov ognja 
    in Velikonočne sveče
    Procesija v cerkev
    Hvalnica velikonočni sveči
    Berila, blagoslov vode
    Sv. maša- od darovanja dalje
    Za Gavrilovo zdravje
     
NEDELJA, 1. april 7.00 Velikonočna procesija-okoli
VELIKA NOČ GOSPODOVEGA   cerkve
VSTAJENJA   Sledi sveta maša
  Bralki beril: Marija Čretnik   Za † Marico in Bernarda
                   Brigita Pristovnik   Štante
    Za župljane
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 20. marec 17.00 Za † Silvo Grobelnik
Sv. JOŽEF   Za † Franca Medved
Sv. KLAVDIJA, mučenka   Za † oba Jožefa Jošt in vse pokojne
Sv. KUTBERT, opat   Joštove
Sv. MARIJA JOŽEFA od SRCA     
JEZUSOVEGA red. ustanoviteljica    
     
ČETRTEK, 22. marec 17.00 Za † Robija Rošer
Sv. TOMAŽ CARIGRAJSKI, patr.   Za † Alojza Zagrušovcem
Sv. KLEMEN AVGUST von    
GALIJEN, škof    
     
PETEK, 23. marec 17.00 Za † Ivana Pačnik
Sv. ALFONZ TURIBIJ, škof   Po namenu
Sv. JOŽEF ORIOL, duhovnik   Za župljane
Sv. REBEKA, redovnica    
     
SOBOTA, 24. marec 17.00 LITURGIČNO PRAZNOVANJE
Sv. KATARINA ŠVEDSKA, red.   GOSPODOVEGA OZNANENJA
Sv. DIONIZIJ PALESTINSKI, muč.   Za † Cecilijo Rebevšek
    Za † Danico Sivka
     
NEDELJA 25. marec 8.30 Za † Marijo Škorjanc in vse
CVETNA NEDELJA   pokojne  Rihtarjeve iz Plat
Sv REBEKA, svetopisemska žena   Za † Ignaca Podgoršek in
 Bralca beril: Jožica Jošt   za Marijo Grm
                   Peter Pristovnik   BLAGOSLOV BUTARIC
    (ob lepem vremenu zunaj)
     
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 13. marec   PRI FATIMSKI KAPELI
Sv. LEANDER SEVILJSKI, škof   SV. MAŠA ODPADE!
Sv. EVRAZIJA, mučenka    
Sv. KRISTINA, mučenka    
     
ČETRTEK, 15. marec 17.00 Za † Ljudmilo Germ
Sv. LUDOVIKA de MARILLAC, red.   Za † Alojza Zagrušovcem
Sv. KLEMEN MARIJA DVORŽAK,    
redovnik    
Sv. PLACID, redovnik    
     
PETEK, 16. marec 17.00 Za † Ivana Pačnik
Sv. HILARIJ OGLEJSKI, škof   Za † Cecilijo Rebevšek
Sv. HERBERT, škof    
B.sl. DANIEL HALAS, duhovnik, muč.    
     
SOBOTA, 17. marec 17.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. PATRIK, škof, misijonar   Za † Amalijo Marijo in Rudolfa
Sv. JEDERT (JERICA), opat   Podgoršek
Sv. JOŽEF IZ ARIMATREJE   Za † Danico Sivka
     
NEDELJA, 18. marec 8.30 Za † dva Jožeta Plešnik in
5. POSTNA NEDELJA   vse rajne Sodinove
Sv. CIRIL JERUZALEMSKI, škof   Za † Jožefa, Terezijo in sinova
B. sl. VENDELIN VOŠNJAK   Joškota in Slavkota
PAPEŠKA NEDELJA   Kraljič
  Bralki beril: Marija Čretnik    
                   Brigita Pristovnik    
     
Datum Ura Sv. maša
     
Torek, 6. marec 17.00 Za † Miha Kok
Sv. FRIDOLIN, opat   Po namenu
    Za župljane
     
ČETRTEK, 8. marec 17.00 Za † Ljudmilo Germ
Sv. PERPETUA in FELICITA, mučenki   Za † Silvo Grobelnik
     
     
PETEK, 9. marec 17.00 Za † Ivana Pačnik
Sv. FRANČIŠKA RIMSKA, red.   Za † Cecilijo Rebevšek
Sv. BRUNO KVERFURTSKI, škof, muč.    
Sv. PACIJAN, škof    
     
SOBOTA, 10. marec 17.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. MAKARIJ JERUZALEMSKI,škof   Za † Danico Sivka
Sv. SIMPLICIJ, papež   Za † Franca Medved
     
NEDELJA, 11. marec 8.30 Za † Gabrijelo Šega
4. POSTNA NEDELJA   Za † Robija Rošer
Sv. BENEDIKT, škof   Za župljane
   Bralca beril:Patricija Zazijal    
                    Peter Pristovnik    
     
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 27. februar 17.00 Za ata obletnica in vse Grobelnikove,
Sv. GABRIJEL ŽMB, redovnik   Marčičeve in Za Evico Kračun
Sv. BAZILIJ IN PROKOPIJ, red.   Za župljane
Sv. BALDOMIR, spokornik    
     
ČETRTEK, 1. marec 17.00 Za duhovne poklice
Sv. ALBIN (ZORKO), škof    
Sv. EVDOZIJA, mučenka    
Sv. FELIKS III., papež    
     
PETEK, 2. marec 17.00 Za † Silvo Grobelnik
Sv. NEŽA PRAŠKA, opatinja    
Sv. ANGELA OD KRIŽA, red. ust.    
Sv. KAREL DOBRI, grof    
PRVI PETEK    
     
SOBOTA, 3. marec 17.00 Za † Cirilo in Friderika
Sv. KUNIGUNDA, kraljica    
Sv. ANZELM FURLANSKI, opat    
PRVA SOBOTA    
     
NEDELJA, 4. marec 8.30 Za † Cito, Franca Kračun in
3. POSTNA NEDELJA   Miha Pušnik
Sv. KAZIMIR, poljski kralj    
Sv. LUCIJ I., papež    
       Bralki beril: Marija Čretnik    
                        Brigita Pristovnik    
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 20. februar 17.00 V FATIMSKI KAPELI
Sv. SADOT in perzijski mučenci   Za † Ano in Štefana Božnik
Sv. JACINTA IN FRANČIŠEK MARO   Za † Marico in Cirila
fatimska pastirčka   Oprčkal
Sv. LEON SICILSKI, škof    
     
ČETRTEK, 22. februar 17.00 Za † Georgine Stegmueller
SEDEŽ APOSTOLA PETRA   Po namenu
Sv. MARJETA KORTONSKA spok.    
Sv. MAKSIMILJAN PULJSKI, škof    
     
PETEK, 23. februar 17.00 Za vse pokojne družine
Sv. POLIKARP, škof, mučenec   Rosenkranz
Sv. JOŽEFINA VANNINI, red. ust.    
Sv. ŠTEFAN VINCENC, mučenec    
     
SOBOTA, 24. februar 17.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. MATIJA, apostol   Za † Franca Ambrož in
Sv. KONSTANCIJ, redovnik   starše (obletnica)
Sv. MODEST TRIERSKI, škof   KVATRNA NABIRKA ZA
    BOGOSLOVJE
     
NEDELJA, 25. februar 8.30 Za † Jožeta Ribič, Pavliko
2. POSTNA NEDELJA   in Slavico
Sv. VALBURGA, opatinja   Za † Ano, Verico in Vinka
Sv. TERAZIJ, carigrajski patriarh   Jelovšek
Sv. NESTOR, škof, mučenec 16.00 KRIŽEV POT
Bralca beril: Jožica Jošt    
                  Peter Pristovnik    
     
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK,13. februar 17.00 6 MISLI OTRPEČEM JEZUSU
PEPELNICA   1. MISEL V ČAST NEDOLŽNEGA
Sv. VALENTIN (ZDRAVKO),duh.    PRIJATELJA JEZUSA KRISTUSA
ZAČETEK POSTNEGA ČASA   Za† Manfreda Rosenkranz
STROGI POST   Za † Silvo Grobelnik
       Bralec beril: Peter Pristovnik   PO EVANGELIJU: BLAGOSLOV
    PEPELA IN PEPELJENJE
     
ČETRTEK,15. februar 17.00 2. MISEL: V ČAST NEDOLŽNE 
Sv. KLAVDIJ, redovnik   OBSODBE JEZUSA KRISTUSA
Sv. GEORGIJA (JURKA)   Po namenu
Sv. SIGFRID, škof    
     
PETEK, 16. februar 17.00 3. MISEL: V ČAST NEDOLŽNEGA
Sv. JULIJANA KOPRSKA, muč.   ZASRAMOVANJA JEZUSA
Sv. ONEZIM, škof, mučenec   KRISTUSA
Sv. JOŽEF ALLMANO, duhovnik   Za † Miha Kok
    Po namenu
     
SOBOTA, 17. februar 17.00 NEDELJSKA MAŠA
7 USTANOVITELJEV REDA   4. MISEL: V ČAST SV: RANIN 
SERVITOV   BOLEČIN JEZUSA KRISTUSA
Sv. SILVIN,škof   Za † Faniko Vivod
    Po namenu
     
NEDELJA, 18. februar 8.30 5. MISEL:V ČAST POGREBA
1. POSTNA NEDELJA   JEZUSA KRISTUSA
Sv. FRANČIŠEK REGIS, duh. muč.   Za prošnjo in vodstvo Marije
Sv. JANEZ PETER, duhovnik, muč.   Po namenu
    Bralca beril: Patricija Zazijal 16.00 KRIŽEV POT
                      Peter Pristovnik    
     
Datum Ura Sv. maša
     
Torek, 6. februar 17.00 Za zakonca Kuene
Sv. PAVEL MIKI, duhovnik in drugi   Za župljane
japonski mučenci    
Sv. AMAND (LJUBO), škof    
Sv. DOROTEJA, mučenka    
     
ČETRTEK, 8. februar 17.00 Za † Ljudmilo Germ
Sv. HIERONIM EMILIJANI, red. ust.   Za družino Krieger
Sv. JOŽEFINA, sužnja    
PREŠERNOV DAN    
     
PETEK, 9. februar 17.00 Za † Gabrijelo Šega
Sv. APOLONIJA (POLONA), mučenka   Za družino Gottwalz in
Sv. ANA KATARINA EMMERICK,   Charlotte Wolf
redovna ustanoviteljica    
     
SOBOTA, 10. februar 17.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. SHOLASTIKA, de., redovnica   Za † Marijo Straka
Sv. ALOJZIJ STEPINAC, mučenec    
     
NEDELJA, 11. februar 8.30 Za † Rudolfa in Antona Ribič
5. NEDELJA MED LETOM   za brate in sestre in vse
LURŠKA MATI BOŽJA   pokojne Ribičeve;
SETOVNI DAN BOLNIKOV   V zahvalo Mariji
Sv. BENEDIKT ANIANSKI, opat    
    Bralki beril: Marija Čretnik    
                      Brigita Pristovnik    
Datum Ura Sv. maša
     
TOREK, 30. januar 16.00 Po namenu
Sv. HIJACINTA, tretjerednica    
Sv. MARTINA, mučenka    
Sv. PETER BOLGARSKI, menih    
     
ČETRTEK, 1. februar 16.00 Za † Dominika Pristovnik
Sv. BRIGITA IRSKA, opatinja    
Sv. VIRDIJANA, puščavnica    
Sv. SEVERIN, škof    
     
PETEK, 2. februar 16.00 Za † Silvo Grobelnik
JEZUSOVO DAROVANJE   BLAGOSLOV SVEČ
SVEČNICA    
Sv. SIMEON IN ANA, preroka    
Sv. TEOFAN, mučenec    
PRVI PETEK    
     
SOBOTA, 3. februar 16.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. BLAŽ. škof, mučenec   Za † Miha Kok
Sv. OSKAR, škof    
Božji služabnik JANEZ GNIDO-    
VEC, škof    
PRVA SOBOTA    
     
NEDELJA, 4. februar 8.30 Za † Franca Plešnik (obletnica)
5. NEDELJA MED LETOM    in vse Sodinove
Sv. JOŽEF LEONIŠKI, misijonar   Za župljane
Sv. JANEZ de BRITTO, jezuit    
         Bralca beril:Jožica Jošt     
                           Peter Pristovnik    
Datum  Ura Sv. maša
     
TOREK, 23. januar 16.00 Za † Ljudmilo Germ
Sv. HENRIK SUZO, domini.    
Sv. ILDEFONZ, škof    
Zaroka Marije in Jožefa    
     
ČETRTEK, 25. januar 16.00 Za † Faniko Vivod
Spreob. apostola Pavla    
Sv. ANANIJA iz DAMASKA    
SKLEP TEDNA MOLITVE za    
EDINOST KRISTJANOV    
     
PETEK, 26. januar 16.00 Za † Silvo Grobelnik
Sv. TIMOTEJ IN TIT, škofa    
Sv. PAVLA RIMSKA, vdova    
Sv. MIHAEL KOZAL, škof, muč.    
     
SOBOTA, 27. januar 16.00 NEDELJSKA MAŠA
Sv. ANGELA MARICI,   Za † Gabrijelo Šega
ust. uršulink    
Sv. TEODORIK, škof    
Sv.VITALIJAN (ŽIVO), papež    
     
NEDELJA, 28. januar 8.30 Za zdravje in za družino
4. NEDELJA MED LETOM   Druks
NEDELJA SVETEGA PISMA   Za župljane
Sv. TOMAŽ AKVINSKI, duh.    
Sv. JULIJAN KASTILJSKI, škof    
     Bralca beril: Patricija Zazijal    
                  Peter Pristovnik    
Datum Ura Sv. maša
     
     
     
TOREK, 16. januar 8.00 Za † Ljudmilo Germ
Sv. HONORT, škof   za duhovne poklice
Sv. BERNARD in drugi maroški mučenci    
Sv. JOŽEF TETOVIN    
     
PETEK, 19. januar 16.00 Za † Miha Kok
Sv. MAKARIJ ALEKSANDRIJSKI, opat   Za verne duše
Sv. JAKOB SALES in drugi    
jezuitski mučenci    
Blaženi služabnik FRIDERIK BARAGA    
     
SOBOTA, 20.januar 16.00 Za † teto Marico iz Vojnika
Sv. FABIJAN, papež, mučenec    
Sv. SEBASTIJAN (BOŠTJAN), muč.    
Sv. EVTIMIJ ARMENSKI, opat    
     
NEDELJA, 21. januar 8.30 Za † Apoloniojo in Pavla
3. NEDELJA MED LETOM   Slemenšek
Sv. AGNES (NEŽA), JANJA, mučenka   Za župljane
Sv. EPIANIJ PAVILJSKI, škof    
     Bralki beril: Marija Čretnik    
                      Brigita Pristovnik    
Datum Ura Sv. maša
     
PONEDELJEK, 1. JANUAR 2018 9.00  Za mir v svetu
MARIJA MATI BOŽJA   Za župljane
NOVO LETO - DAN MIRU    
Sv. FULGENCIJ, škof    
Začetek meseca verskega tiska    
    Bralki beril: Marija Čretnik    
                     Brigita Pristovnik    
     
TOREK, 2. januar 16.00 Za † Dominika Pristovnik
Sv. BAZILIJ VELIKI, škof   Za † Faniko Vivod
Sv. TELESFOR, papež    
     
ČETRTEK, 4. januar 16.00 Za duhovne poklice
Sv. ANGELA FOLINJSKA, redov.   Po namenu
Sv. ELIZABETA SETON, redovnica    
Sv. RIGOBERT, opat    
     
PETEK, 5. januar 16.00 Za † Faniko Vivod
Sv. EMILIJANA (MILENA), devica   Za † Miha Kok
Sv. JANEZ NEPOMUK NEUMANN, škof    
PRVI PETEK    
     
SOBOTA, 6. januar 16.00 Za † Ljudmilo Germ
GOSPODOVO RAZGLAŠENJE   Za † Berto Gorenak
SVETI TRIJE KRALJI - GAŠPER,    
MELHIOR (MIHA), BOLTEŽAR    
PRVA SOBOTA    
     
NEDELJA, 7. januar 8.30 Za † Ludvika in Rudija
JEZUSOV KRST   Majdič in vse Podbrejšekove
Sv. RAJMUND PENJAFORTSKI, duh.   Za župljane
Sv. VALENTIN (ZDRAVKO), škof    
    Bralca beril: Patricija Zazijal    
                      Peter Pristovnik    
     
Druckversion Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante