Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

RADI VIRUSA DRUŽENJE PREPOVEDANO!

Uradne ure

Sprememba uradnih ur na Občini Vojnik, vseh KS in Medobčinski inšpekciji in redarstvu (MIR).

Telefonski klici so možni v času uradnih ur:

ponedeljek 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
sreda 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
petek 8:00 – 13:00

         Iz  MojaObčina.si Vojnik

Obvestilo o spremenjenem delovnem času naših lekarn

Zaradi zagotavljanja nemotene preskrbe z zdravili smo spremenili delovni čas nekaterih naših enot.

Lekarna Vojnik od 20. 3. 2020 do preklica odprta:

ponedeljek – petek: 8.00 – 16.00 |sobota: 8.00 - 12.00.

         mag. Tadeja Kopač Celjske lekarne Miklošičeva ulica 1

         3000 Celje

 Iz  MojaObčina.si Vojnik

Razglašena velika požarna ogroženost naravnega

 

okolja od 20. marca 2020 na območju celotne

 

države


      R A Z G L A Š A veliko požarno ogroženost naravnega okolja od 20. marca 2020 na območju celotne države. 

Razglas ne velja za območja s snežno odejo. Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete. Pristojni organi bodo v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajali poostren nadzor. V času veljave tega razglasa občinam in gasilskim organizacijam izjemoma ni treba izvajati obveznosti, določenih v prvem odstavku 11. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št. 20/14) (požarna straža in dežurstvo gasilcev) ter obveznosti iz prvega odstavka 12. člena (opazovanje naravnega okolja).

            Iz  MojaObčina.si Vojnik

Navodila duhovnikom in vernikom za preprečevanje širjenja korona virusa

     Slovenski škofje spremljajo ukrepe države na področju preprečevanja virusnih okužb in širjenja koronavirusa COVID-19. Glede na zaostrene razmere, po posvetu s strokovnjaki in z željo, da se zaščiti zdravje in življenja vernikov, škofje določajo izredne ukrepe, ki stopijo v veljavo v petek, 13. marca 2020, ob 00.00 in trajajo do preklica.

1. V izogib širjenju koronavirusa COVID-19 in za ohranjanje zdravja prebivalstva, so do nadaljnjega odpovedane vse svete maše, podeljevanje zakramentov, zakramentalov, ljudske pobožnosti, župnijska praznovanja in drugi dogodki ter vsa srečanja.

2. Duhovniki darujejo svete maše po sprejetih namenih izključno zasebno, brez prisotnosti vernikov. Somaševanje duhovnikov in skupno obhajanje ni dovoljeno.

3. Svete maše in križevi poti ter druge oblike pobožnosti na prostem niso dovoljeni.

4. Škofje ordinariji do preklica podeljujejo slovenskim katoličanom spregled od dolžnosti udeležbe pri nedeljski sveti maši. Verniki naj nadomestijo odsotnost od svetega bogoslužja z molitvijo, postom, dobrimi deli, prebiranjem Božje besede, spremljanjem svete maše po radiu, TV oziroma spletu ter s prejemom duhovnega obhajila. (priloga št. 1).

5. Župniki na vrata cerkva pritrdijo obvestilo, na katerem naj bo napisano: »Svete maše so do nadaljnjega odpovedane. Možna je osebna molitev zdravih vernikov pod pogojem, da v cerkvi/kapeli ni več kot 10 oseb in so med seboj oddaljene vsaj 1,5 metra.«

6. Kjer je to mogoče, so lahko cerkve v času epidemije odprte izključno pod naslednjimi pogoji:

a) Cerkve so odprte samo za osebno molitev zdravih vernikov brez simptomov akutne pljučne bolezni.
b) Istočasno je lahko v cerkvi največ 10 oseb, med katerimi mora biti vsaj 1,5 metra razdalje.
c) Cerkev, ki je odprta za vernike, je treba vsaj dvakrat na dan očistiti z razkužilnimi sredstvi (kljuke vrat, klopi itd.).
č) Vernikom mora biti v cerkvi na voljo razkužilno sredstvo za roke.

7. Spovedovanje je odloženo za nedoločen čas.

8. Dovoljeni so cerkveni pogrebi ob strogem upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogreb se opravi brez pogrebne svete maše in samo z najožjimi sorodniki. Pogrebna sveta maša bo lahko darovana po preklicu tega navodila.

9. V smrtni nevarnosti je dovoljeno podeljevanje bolniškega maziljenja ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena.

10. Podeljevanje zakramenta svetega krsta in poroke se preloži.

11. Bolniški duhovniki in duhovniki, ki oskrbujejo domove za ostarele in druge podobne ustanove, morajo upoštevati navodila omenjenih ustanov za preprečevanje okužb.

12. Do preklica po župnijah ni verouka in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Kateheti naj starše prosijo, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

13. Škofijske in župnijske pisarne, cerkveni arhivi ter drugi cerkveni uradi ostanejo do nadaljnjega zaprti. Verniki se lahko na župnijske urade obrnejo samo po telefonu oziroma e-pošti.

14. Katoliški vrtci, šole in druge izobraževalne ter karitativne ustanove morajo slediti navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Ministrstva za zdravje RS.

15. V samostanih naj redovnice in redovniki omejijo izhode ter stike z zunanjimi obiskovalci. V samostanskih kapelah naj izpraznijo kropilnike z blagoslovljeno vodo.

16. Vsi verniki (še zlasti starejši) naj se preventivno samoizolirajo ter posvetijo čas molitvi za zdravje bolnikov, zdravstvenega osebja in čim prejšnji konec epidemije.

17. Škofje vabimo vse vernike, duhovnike, redovnice, redovnike ter katoliška laiška gibanja, da v zahtevnem času epidemije okrepijo molitev za zdravje in blagoslov našega naroda.

Duhovnike in druge pastoralne delavce lepo prosimo, da navodila natisnejo in objavijo v župnijskih listih, na oglasnih deskah oziroma na spletnih straneh ter z upoštevanjem naštetih ukrepov pomagajo pri preprečevanju širjenja virusnih okužb.

Navodilo so sprejeli škofje na dopisni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 12. marca 2020.

           Slovenski škofje

          Ta navodila veljajo do preklica!

Spoštovani obiskovalci ZP Vojnik 

    Virus SARS-CoV-2 se nezadržno širi. Najbolj pomembno je, da se okuženi bolniki ne gibljejo prosto in brez zaščite po zdravstvenemu domu, saj s tem širijo okužbo. Zato morajo bolniki, ki niso ogroženi, obvezno ostati doma.

    V kolikor imate znake okužbe (slabo počutje, kašelj, povišana telesna temperatura, oteženo dihanje…) in potrebujete nasvet zdravnika, NAJPREJ POKLIČITE na spodnjo telefonskoštevilko:

ZP VOJNIK (v ordinacijskem času) na tel.št.: 03 780 05 00

V primeru težkega dihanja ali drugega življenjsko ogrožujočega stanja pokličite 112.

    Svetujemo tudi redno izvajanje higiene rok, higiene kašljanja in kihanja, zračenje zaprtih prostorov in izogibanje obiska javnih prireditev.

     Zahvaljujemo se Vam za razumevanje, saj bomo le tako lahko zajezili in omejili širjenje virusa.

Lep pozdrav, Kolektiv ZD Celje, z okoliškimi enotami.

Povabilo k sodelovanju v projektu »PROSTOFER« – prostovoljni šofer

      Iščemo prostovoljce, ki bi želeli sodelovati v tem projektu. Pogoj je veljavno vozniško dovoljenje in volja pomagati sočloveku.

Samo z vašo pripravljenostjo in pomočjo nam bo uspelo. Lepo povabljeni.

           Pokličite na telefonsko številko 031/427-609, Ivanka Plešnik, projektna skupna Starejši za starejše.

    Tudi Občina Vojnik se želi vključiti v vseslovenski prostovoljski projekt za mobilnost starejših. Glavni koncept projekta je, da povezuje starejše osebe, ki potrebujejo prevoz in ne zmorejo uporabljati javnih prevozov, s starejšimi aktivnimi vozniki, ki pa po drugi strani radi priskočijo na pomoč.

 

Na kakšen način deluje PROSTOFER?

    Uporabnik, ki potrebuje prevoz, pokliče vsaj tri dni pred potrebnim prevozom na brezplačno številko V komunikacijskem centru nato zabeležijo njegove podatke in lokacijo prevoza. Po najavi prevoza klicni center obvesti prostovoljnega voznika o prevozu in to sporoči uporabniku, za katerega se opravi prevoz. Vozilo bo zagotovljeno s strani občine, prav tako je poskrbljeno za zavarovanje tako voznika kot tudi sopotnikov. Za začetek potrebujemo pet prostovoljcev.

              Vida Podergajs

Slovenec, tvoja zemlja je zdrava

in pridnim nje lega najprava.

Polje, vinograd, gora, morje,

ruda, kupčija, tebe rede.

                   Valentin Vodnik

Spoštovani verniki in obiskovalci te spletne strani

 

Imate kakšno željo? Pišete na našo elektronsko pošto!

 

zupnijacresnjice@gmail.com

 

 

Če načrtuješ za eno leto, posej žito.

Če načrtuješ za deset let, posadi drevo.

Če načrtuješ za bodočnost, vzgajaj mladino.

           Kitajski pregovor

NOVICE - ZABELEŽITE SI!

Opozorilo!

Opozarjam, da za oglase in novice na tej spletni strani ne jamčim!

 

RADI VIRUSA DRUŽENJE PREPOVEDANO!

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante