Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

NOVICE - ZABELEŽITE SI!

Spoštovani verniki in obiskovalci te spletne strani

 

Imate kakšno željo? Pišete na našo elektronsko pošto!

 

zupnijacresnjice@gmail.com

OZNANILO

 

Sporočam, da se bodo spet redno brale sv. maše v Črešnjicah in Svetini, ki bodo spet podane na tej internetni strani in da se Vam bom spet oglasil v Župnijskem pismu, kjer bodo objavljene  svete maše, kot tudi druge novice v obeh župnijah.

 

      Vaš župnik dr. Vinko Kraljič

NE POZABIMO NA CERKVENE PRAZNIKE 2021

28. marec CVETNA NEDELJA

1. april VELIKI ČETRTEK 

2. april VELIKI PETEK

3. april VELIKA SOBOTA

4. april VELIKA NOČ-GOSPODOV DAN

5. april VELIKONOČNI PONEDELJEK

OBVESTILO

Zaradi poslabšanja epidemoloških razmer vas obveščamo, da bo do preklica osebni obisk škofijskih pisarn na naslovu Škofija Celje, Prešernova 23 v Celju možen samo po vnaprejšnjem dogovoru. Prosimo, da za stik z nami v čimvečji meri uporabljate spletno pošto in telefon. Uradne ure ostajajo od 9:00 ure do 12:00 ure.

KONTAKTI:

tel.: 0590 80 600

e-mail: ordinariat@skofija-celje.si

           Škofija Celje        

Branko Petre-župan občine Vojnik

Spreminjata se način življenja in potrebe ljudi

     Pravilno skrbimo za naše zdravje tako, da skrbimo za naš planet, dobro počutje, trajnostni razvoj in solidarnost med ljudmi. Skrbeti moramo za ljudi in gospodarstvo. (Ursula von der Leyen) V zadnji številki Ogledala smo bili veseli uspešnega zaključka prvega vala epidemije Covid-19. Žal nas je vse prehitro doletela še hujša epidemija v drugem valu, ki je tudi nas v Vojniku močno prizadela. Število okuženih je v nekem obdobju celo preseglo slovensko povprečje in žal se nismo mogli izogniti niti smrtnim primerom. 

     Znova smo se lotili boja z zahrbtnim virusom in po svojih močeh prispevamo svoj delež k zajezitvi širjenja okužbe. Ponovno je aktiviran štab CZ in svoje humanitarno delo opravljajo prostovoljci Rdečega križa, Karitas, odrasli skavti, gasilci in številni drugi. Največjo težo pa nosijo zaposleni v zdravstvu in v domovih za starejše. Trudijo se daleč nad normalnimi obremenitvami, izpostavljajo svoje zdravje in zdravje njihovih svojcev za to, da poskrbijo za bolne in nemočne. Vsem sem iskreno hvaležen. Organizirano je dežurno varstvo v vrtcu. Vsi pa smo moralno obvezani, da se ne izpostavljamo okužbam po nepotrebnem in da odgovorno prispevamo svoj delež pri izvajanju predvidenih ukrepov. Ni pomembno, kaj si o njih mislimo, javno zdravje je pomembnejše od drobnjakarskega dlakocepljenja. V boju smo z virusom, ki je zahrbten, in zmagamo lahko le skupaj. Življenje pa nam bo znosnejše, če bomo solidarni in imeli posluh za tiste bolj ranljive. Vem, da v Vojniku živimo odgovorni ljudje, zato nam bo uspelo.

   Delo Občinske uprave in Občinskega sveta ves čas poteka nemoteno. Seveda je prilagojeno epidemiološkim razmeram in predpisanim ukrepom. Zato smo imeli sejo v septembru v prostorih PGD Nova Cerkev, ko smo potrdili prejemnike priznanj za leto 2020 v oktobru, ko smo obravnavali rebalans pa v športni dvorani v Vojniku. Delo so opravljali tudi odbori in delovna telesa. Vsem nagrajenim iskreno čestitam in se jim zahvaljujem za njihovo delo v korist skupnosti.

    Praznovali smo praznik občine Vojnik. Prireditev, na kateri smo podelili priznanja, je bila tudi zaznamovana z izvajanjem ukrepov. Sklepam, da smo kljub temu priznanja podelili slovesno in na primeren način. To si nagrajenci tudi zaslužijo. Ker na prireditev osebno niso mogli priti vsi, ki bi si to želeli, smo jo tokrat posneli in predvajali na TV Celje. Ogledate pa si jo lahko tudi na spletni strani Občine Vojnik.

  S sprejetjem rebalansa smo uskladili stanje proračuna s spremembami nastalimi med letom in dodali dodatna sredstva, ki jih je občina prejela iz naslova večje povprečnine in dodatnih sredstev za sanacijo dveh plazov. Potrdili smo tudi nove projekte, ki jih bomo izvajali še letos. Večji so: vodovod v Rovah, del kanalizacije v Lešju, ki se navezuje na kanalizacijski sistem v MO Celje, izvedli bomo odkup Skvoš centra v Vojniku, sanirali plaz, ki ogroža javno pot v Polžah. Povečali smo sredstva za sanacijo cest in asfaltiranje. Zagotovili smo tudi sredstva za nabavo zaščitne opreme za potrebe CZ.

     Projekti, ki so v proračunu potrjeni, se tekoče izvajajo. Gradnja vrtca Frankolovo in sanacija športnega poda v telovadnici Frankolovo sta zagotovo največja in najzahtevnejša. Vselitev otrok v novi objekt je planirana za čas zimskih počitnic. Končuje se prva faza obnove Keršove ulice. Nadaljevanje je predvideno naslednje leto. Vgradili smo tudi prve podzemne zbiralnike za komunalne odpadke. Izgradili smo nov betonski most na Dobrnici v Novi Cerkvi. Izvaja se vodovod Socka–Trnovlje, ki bo zaključen naslednje leto. Izvedena je obnova lokalne ceste Bezovica–Pristava, del LC Frankolovo–Socka, predvidena pa je tudi širitev LC Socka–Vrba. Tudi asfaltiranje makadamskih cest je izvedeno po planu. Uredili smo zunanjo okolico mrliške vežice v Vojniku. Začenjamo gradnjo prve faze pločnika proti Gmajni.

    Zelo se trudimo pridobiti služnosti lastnikov zemljišč na trasi državne kolesarske poti. Oglejte si članek v tem ogledalu. Poudarjam, da imamo zagotovljena državna sredstva za gradnjo te kolesarske poti. Naša naloga je pridobiti soglasja. Žal  se velikokrat pri lastnikih zemljišč soočamo z zavrnitvijo naših prošenj. Zato ponovno prosim vse, ki se še niste odločili, da podpišete služnost. Projekt se bo gradil, če bo zagotovljena povezava na celotni trasi, sicer se žal ne bo. Kasneje obžalovanje ne bo prineslo denarja, saj se bo investiral tam, kjer se bodo s pobudo strinjali. Konkurenca je velika in sredstev ne bo za vse. Prosim vas, glejte naprej. Naš način življenja se spreminja in z njim tudi potrebe ljudi. Kolesarsko pot nujno potrebujejo naši otroci in vnuki. Potrebujejo varen prostor, ki ga na sedanjih cestah ni mogoče zagotoviti. Prav tako bomo s projektom pridobili nove mostove in ureditev javnih cest. Jaz in moji sodelavci vas lahko samo prosimo. In ne prosimo zase, temveč za celotno skupnost, ki bo s tem pridobila. Lahko pa tudi ne, če ne bomo složni. Poglejte si zemljevid in videli boste, da je več kot polovica lastnikov že podpisala služnost in gradnjo podpira. Prosim, pridružite se jim in omogočite izvedbo prepotrebne kolesarske poti.

    Tudi letošnji dan reformacije in dan mrtvih sta bila drugačna. Tradicionalnih komemoracij in obiskov grobov ni bilo smo pa kljub temu izvedli poklon na grobovih in obeležjih v vsaki Krajevni skupnosti in na Stranicah. Prav tako smo obiskali grobove svojcev manj številčno in ne na isto uro. Prižgali smo manj sveč in položili manj rož. Vendar kot je zapisal g. nadškof Stanislav Zore: »Sveče svetijo v ta svet molitev sveti v večnost.« Molitev in spoštljiv spomin prihajata iz naših src. Na to pa Covid-19 nima vpliva.

    

     Pred nami so praznični december, božični prazniki in novo leto. Lani si niti v najbolj črnem scenariju nismo predstavljali, da bo naše življenje podrejeno virusu. Zato bo tudi Božični Vojnik močno spremenil zunanjo podobo, a njegovo sporočilo ostaja enako. Želim si, da se vsak ob pogledu na jaslice spomni preteklih pet let. Ustvarjalci Božičnega Vojnika pa nam bodo na dovoljen način in preko elektronskih medijev to dogajanje tudi posredovali. Vem, da bomo tudi na tak način ostali med seboj močno povezani. Ideje in načrti, ki jih bomo preložili na naslednje leto, pa bodo v vsem sijaju žareli prihodnje leto. Prihaja leto 2021. Imamo polno novih načrtov in ciljev. Še bolj kot do sedaj bomo cenili zdravje. Prekaljeni v preizkušnji bomo boljši, bolj solidarni in bolj povezani med sabo. 

    Vsem želim zdravja, medsebojnega spoštovanja in ljubezni. V takem okolju naj tudi uresničevanje zastavljenih projektov steče kot namazano.

          SREČNO IN USPEŠNO V NOVEM LETU 2021

         Branko Petre, vaš župan

                  MojaObčina.si Vojnik

Druckversion Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante