Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

KS Frankolovo

Predsednik KS Frankolovo Du​šan Horvat

Gasilci PGD Frankolovo 

Člani PGD Frankolovo so zavihali rokave in se lotili obnove fasade. Z veliko dobre volje in s pridnimi rokami prostovoljcev, gasilcev in krajanov spreminjajo zunanjo podobo svojega gasilskega doma. Podoba doma se spreminja iz dneva v dan, še »cokl« in zgornji del, pa bo!

Tekst in foto: Jože Žlaus 

7. 5. 2020

Nove pridobitve na Frankolovem

Vodovod Beli Potok v KS Frankolovo

    Od meseca decembra 2019 poteka izgradnja javnega vodovodnega sistema v naselju Beli Potok v KS Frankolovo v skupni dolžini 982,36 m. Vodovodne cevi so položene v celoti, izvaja se še sopolaganje/kabliranje elektro vodov in jaškov v dolžini 450 m. Nad naseljem je že zgrajen vodohran (VH Beli Potok) prostornine 15 m³, ki pa ga je treba še opremiti (črpalke, elektroinštalacije, keramika). 

     Upamo, da bodo dela potekala še naprej v skladu s pogodbo in terminskim planom ter da se bodo lahko krajani čimprej priključili na javni vodovod.

   Za del naselja Dol pod Gojko smo v januarju 2020 pričeli z izgradnjo fekalne kanalizacije v dolžini pribl. 180 m. Po postopku zbiranja ponudb je najugodnejši ponudnik podjetje Brahigradnje, d. o. o., gradbena dela izvedel v višini 20.007,50 € brez DDV. Kanalizacija je zgrajena v celoti, pridobljeni so tudi projekti izvedbe in vsa dokazila. Po pridobitvi uporabnega dovoljena s strani Upravne enote Celje bomo dokumentacijo predali v upravljanje podjetju Vodovod-kanalizacija Celje, d. o. o., uporabniki pa se bodo lahko priključili na javni kanal.

              Tekst: Mateja Kozikar

03.05.2020

Aktivnosti Sveta krajevne skupnosti okrnjene

Posledice koronavirosa so vidne tudi pri delovanju naše krajevne skupnosti. Pisarna KS je praktično zaprta, izvajajo se samo najnujnejša tajniška opravila, pa še ta v večini primerov preko elektronske pošte. V izrednih slučajih se lahko obrnete na Občino Vojnik, ki nas kontaktira za posamezni primer.

Razumeti je treba, da je zdravje na prvem mestu, nato pa so na vrsti vse aktivnosti, ki smo jih načrtovali za letošnje leto. Večina pričakovanih pridobitev za leto 2020 je upoštevanih v Proračunu Občine Vojnik, ki je bil sprejet ob koncu leta 2019. Kljub epidemiji se za te projekte pripravljajo razpisi za izbiro izvajalcev. Upamo, da bodo prispele ponudbe ugodne in da bomo predvidene investicije zgradili kakovostno in v pričakovanem roku. 

Zimska služba

Za letošnjo zimo smo uspešno izvedli razpis in podpisali pogodbe za izvajanje zimske službe javnih poti po posameznih sklopih. Izvajanje zimske službe lokalnih cest opravlja koncesionar, to je VOC Celje. Letošnja zima nam je prizanesla, saj omenjeni izvajalci niso imeli omembe vrednega dela. Res je, da zima še ni rekla zadnje besede, pa vendar večjih stroškov ni pričakovati. 

 

Projekti v dokončanju, izvedeni projekti

Ugodne vremenske razmere so omogočile nadaljevanje izgradnje vodovoda Beli potok, ki bo v nadaljevanju omogočal nadaljevanje izgradnje vodovoda za prebivalce najvišje ležečih stanovanjskih hiš v naši KS, v Lindeku. V projektu sodeluje tudi Elektro Celje, ki na dveh tretjinah trase polaga elektro kabel v zemljo. Dokončna ureditev asfaltne površine so bo izvajala v spomladanskem času. V Dolu pod Gojko se je nadaljevala izgradnja manjšega kraka sekundarne kanalizacije, ki bo omogočala priklop stanovanjskih objektov na javni kanalizacijski sistem. Pred izvedbo hišnih priključkov je treba pridobiti še uporabno dovoljenje.

V središču Frankolovega smo zamenjali kritino na avtobusni postaji, ki je bila dotrajana in je kvarila ugled kraja. Prav na tem področju je treba v naslednjem obdobju izvesti še nekaj manjših posegov, zaradi katerih bo naš kraj primerno urejen in nam v ponos. 

Planirani dogodki v kraju odpovedani ali prestavljeni za nedoločen čas

Zaradi epidemije koronavirusa je večina tradicionalnih dogodkov v okviru KS Frankolovo ter društev in organizacij v kraju odpovedana ali prestavljena za nedoločen čas.

 

Občutki ob epidemiji

Prav v tem nepredvidljivem času se nazorno kaže, kaj za kraj pomeni aktivno delovanje KS, društev in organizacij v kraju. Vsa ta energija je trenutno blokirana, velika praznina se čuti v kraju in v nas samih.

Zavedati se moramo, da so ti ukrepi nujni za naše zdravje, ker bomo le tako lahko prebrodili to krizo. Upam, da ne bo povzročila preveč zdravstvenih, gospodarskih in socialnih posledic.

V imenu Sveta KS Frankolovo vam želim obilo zdravja, pazite se, ostanite doma. 

Po epidemiji pa veliko volje in energije za nadaljnje delo.

Tekst: Dušan Horvat

Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante