Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska
Župnija Črešnjice - Naša ljuba Gospa rožnovenska

Otvoritev mrliške vežice v Črešnjicah

Dolgoletna želja faranov Župnije Črešnjice se je uresničila 23.julija 2013 ob uradni otvoritvi prepotrebne mrliške vežice v spodnjih prostorih Marijinega doma. Želja po izgradnji mrliške vežice v Črešnjicah sega precej let nazaj. Gradila naj bi se na lokaciji starega marofa, vendar do te graditve ni nikoli prišlo.


       Povprečno število pokopov na leto se je v zadnjih letih gibalo po deset. Prav zaradi tega je bila gradnja nove vežice v smislu rentabilnosti finančnega vložka pod vprašajem, zato smo že pred leti na KS Frankolovo razmišljali o alternativni rešitvi tega perečega problema.

Že v času dogovorov o širitvi pokopališča leta 2006 smo se takrat skupaj s predstavniki Občine Slovenske Konjice pogovarjali, da bomo oba projekta skušali uresničiti v doglednem času. Število pokopnih mest na pokopališču je namreč v razmerju 60/40 odstotkov med občino Vojnik in občino Slovenske Konjice.

        Edini primeren prostor za vežico se nam je ponujal v spodnji prostorih Marijinega doma, ki je ustrezal lokaciji in velikosti. Pater Branko je prisluhnil našim željam, zato so se lahko pričele aktivnosti na izdelavi idejne zasnove preureditve obstoječega prostora. Vem, da se nekateri farani niso strinjali s takšno rešitvijo, večina njih pa je bila zadovoljna in vesela, da bo kraj dobil želen in potreben objekt, ki bo omogočal primerno izvajanje pogrebnih slovesnosti.

        V letu 2011 smo uspeli v proračun Občine uvrstiti postavko-Ureditev Mrliške vežice Črečnjice. Sledil je razpis za izvajalca del, ki ga je z najugodnejšo ponudbo dobilo gradbeno podjetje ODER, d.o.o.

             Dela na obnovi objekta so se pričela novembra 2011, ter nadaljevala v letu 2012. Med izvajanjem del so se pojavila tudi nepredvidena in dodatna dela, ki so investicijo precej podražila. Zavedali smo se, da obnova starih objektov ni enostavna in da te lahko vsak trenutek kaj preseneti. Zaradi vlage je bilo potrebno odkopati objekt na severni strani za izvedbo drenaže. Izvedla se je napeljava novega dovodnega elektrokabla za objekt, izdelava kanalizacije, greznice in stopnišča na vshodni strani. Odstranili smo ciprese na obeh straneh stopnišča, ki so povzročale veliko škodo.

          V lanskem letu je objekt dobil tudi novo kritino in žlebove, obnovljena je bila tudi fasada.

Letos smo izvedli zunanjo ureditev pred vežico in med cerkvijo ter Marijinim domom. Uspelo nam je zgraditi tudi nove ograjne stene stopnišča, ki so bile v tako slabem stanju, da senacija le- teh ni bila smiselna. Podoba pročelja se je olepšala z novim obrizgom kamnitih sten na obeh straneh stopnišča.

          Velika pridobitev za kraj sta vsekakor moški in ženski WC, ki bo služil svojemu namenu tudi v času, ko ne bo pogrebnih obredov, torej ob različnih priložnostnih trenutkih in mašah. Dostop do njih bo možen z vshodne strani objekta, kjer je locirana tudi priročna kuhinja.

       Prepričan sem, da ste za to pridobitev veseli vsi farani Župnije Črešnjice, saj se bodo občutno zboljšali pogoji pogrebnih obredov. Ob predaji objekta svojemu namenu se zahvaljujem občinski upravi Občine Vojnik na čelu z županom Benom Podergajsom, svetnikom občine za razumevanje, Vesni potek za vodenje investicije, glavnemu izvajalcu del ODER d.o.o. za dobro sodelovanje, ter korektno izpeljano delo. Hvaležni in ponosni smo, da je svoj blagoslov ob otvoritvi mrliške vežice v prostorih Marijinega doma opravil naš rojak dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof.

Predsednik KS Frankolovo

Dušan Horvat

 

OgledalO občine Vojnik sep.2013 št. 95

Iz Ogledalo-glasilo občine Vojnik štv.100 junij 2014
Druckversion Druckversion | Sitemap
© Stanislav Stante